Til forsiden
 Besøg fotogalleriet på www.plantesygdomme.dk

Dasineura tetensi

Unge blade på nye solbærskud der ruller sig sammen og bliver forkrøblede, er symptomer på angreb af solbærbladgalmyggens larve (Dasineura tetensi). Her i sorten ´Ben Lomond'
Foto: Magnus Gammelgaard


Angreb af solbærbladgalmyggens larve er ret udbredt , men medfører normalt ikke det store udbyttetab, selv om skudvæksten stopper.

Solbærbladgalmyggen (Dasineura tetensi) hører til galmygfamilien (cecidomyiidae) ligesom æblebladgalmyggen  
Dasineura mali

Solbærbladgalmyggen angriber imidlertid kun solbær.

Udseende

Disse små galmyg er kun ca 1,5 til 2 mm lange, med leddelte følehorn og på grund af størrelsen ses de sjældent.
Æggene er kun 0.25 to 0.30 mm lange og lægges i grupper a 4-5 stykker på bladene. De er lyse eller hvide. Larverne er 2.0 to 2.5 mm lange, først hvide, men senere går de over i orange nuancer
Pupperne er kokoner som dannes i jorden.


Inde i de sammenrullede solbærblad fandtes denne lille galmyglarve som kun er ca 2,5 mm lang. (Dasineura tetensi).
Foto: Magnus Gammelgaard


Symptomer

Først krøllede sammenrullede blade, der senere visner, med det resultat at skuddet stopper længde væksten. Efter løvfald kan iagtages at skudspidserne er "vredne". Se billede på adressen http://www.inra.fr/Internet/Produits/HYPPZ/IMAGES/7031532.jpg

Den manglende længdevækst går ved kraftige angreb, ud over udbyttet til næste år.
Under visse omstændigheder kan symptomerne forveksles med angreb af viklerlarver. Bladlus angreb kan også give misdannede og krøllede blade.

I planteskoler eller hvor der er tale om unge buske, kan et angreb være et stort problem

Biologi

Solbærbladgalmygen har 2-3 generationer om året. Om foråret efter løvspring i april måned klækkes myggene fra deres kokoner i jorden og flyver op og lægger deres æg i de unge solbærblade. Larvestadiet varer fra 15 - 20 dage afhængig af temperaturen. Når larverne er fuldvoksne lader de sig falde til jorden hvor de danner en kokon i de øverste jordlag.

Det er ikke alle kokonerne der klækker til næste generation. Mange af disse larver i kokonerne går i i diapause, ligesom vi kender det fra spindemider og jo længere man kommer hen på året, des flere er i pause. I sidste generation går alle larverne i diapause til næste forår.

Modforanstaltninger

  • Sorter. Der er tilsyneladende forskel på de forskellige solbærsorters modtagelighed for angreb. Sorten Ben Connan angives at være ret modstandsdygtig.
  • Jordbearbejdning. Bearbejdning af jordoverfladen under buskene vil antagelig kunne reducere angreb i privathaverne.
Bekæmpelse:

Kemisk Bekæmpelse

Der findes ikke kodkendte kemiske bekæmpelsesmidler for private haveejere til dette skadedyr

Opdateret d. 05.01.2023