Til forsiden

Sukker - Sukrose

Sukker mod viklerlarver


Kan man bekæmpe æbleviklere med køkkensukker ?


Almindelig køkkensukker styrker planternes naturlige forsvar mod angreb af æbleviklere (Cydia pomonella).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Lovgivning

Brug af alternative midler til bekæmpelse af svampesygdomme og skadedyr, har især i de senere år opnået en stor interresse i dele af befolkningen. Hvorfor ikke bruge ting fra husholdningen eller fra samlingen af rengørings midler, til at udrydde svampesygdomme og skadedyr. Så sparer vi på pesticiderne.?

I Danmark har vi imidlertid en lovgivning som også indbefatter sådanne midler. Det er sådan at produkter der anvendes til bekæmpelse af sygdomme og skadedyr, regnes som plantebeskyttelsesmidler og er derfor indeholdt i lovgivningen.

Det er derfor ikke tilladt at bruge nogen form for alternative midler til plantebeskyttelse, uden at de også er godkendt af miljøstyrelsen, til netop dette formål.
Det virker selvfølgelig noget restriktivt, men er med til at sikre, at vi ikke forårsager skader på hinanden eller det omgivende miljø. Og det kan vi vel egentlig være godt tilfredse med!

Med indførelsen af en ny EU Pesticidforordning 1107/2009 i 2015, har man imidlertid fået et nyt begreb indenfor plantebeskyttelsesmidler – "basisstoffer".

En lang række stoffer er godkendte som basisstoffer og heriblandt almindelig køkkensukker. Sucrose eller sukrose er det almindelige navn for ƒ¿-D-glucopyranosyl-(1¨2)-ƒÀ-D-fructofuranoside or ƒÀ-D-fructofuranosyl-(2¨1)-ƒ¿-D-glucopyranoside. Sukrose, sakkarose - også kendt som køkkensukker, raffineret hvidt sukker.
Sucrose kaldes også sakkarose, Saccharose (UK, French); Zucker (German); Zucchero (Italian); Suiker (Dutch), azúcar/sacarosa (Spanish)

Sukker ikke bare sukker

I vores dagligdag finder vi almindelig sukker i mange forskellige blandinger og former, men det godkendte basisstof har en renhed af såkaldt fødevarekvalitet

Se godkendelsedokumentet:
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.ViewReview&id=870

Virker det?

Sprøjtning med en sukkeropløsning angives at kunne igangsætte planternes naturlige forsvarsmekanismer mod angreb af skadedyr. Der er mig bekendt ikke overbevisende forsøgsresultater i Danmark, men fra udlandet rapporteres det at sprøjtning med sukker kan nedsætte angrebsgraden af æbleviklerens larve (orm i æbler). Det skulle efter sigende nedsætte hunnernes trang til at lægge æg på planterne

Risiko for skader

Har ikke set rapporter om skader ved sprøjtning med sukker

Sukrose er kun godkendt til målrettede formål

Sukrose er som basistof godkendt 1) til følgende formål:

Afgrøde Skadevolder Dosering Antal behandlinger Sprøjtefrist Tidspunkt
Æble Viklere, æblevikler 6-10kg/ha maks 10 gange med 15 dages interval 0 døgn I blomstringen
Majs Majshalvmøl 2kg/ha,maks maks 4 gange med 15 dages interval 0 døgn 2 blad stadiet til før synlig blomsterstand.

1) Se det originale godkendelsesdokument:
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.ViewReview&id=870

Hvor kan jeg anskaffe Sukker?

I dagligvareforetninger og i fodderstofforetninger kan du købe sukker i mængder fra få 1-25 kg sække.

Erfaringer med "køkkensukker"

Ikke mange danske erfaringer

Hvordan virker det ?

Sukker virke ved at styrke planternes naturlige forsvarssystem

Andre sygdommeJeg modtager meget gerne gode råd, som jeg så skal forsøge at videreformidle.!

Læs mere om basistoffer her

Basisstoffer

Opdateret d. 8.1.2017