Til forsiden
  Besøg fotogalleriet på www.plantesygdomme.dk

Skadedyr

Skjoldlus (Coccoidea)

Saisettia coffeae

Det er sjældent at angreb af skjoldlus bliver så slemt som her på denne fugleredebregne (Asplenium nidus).
Her er det kaffeskjoldlusen (Saissettia coffeae).
Foto: Magnus Gammelgaard


Saissetia coffeae

Unge (de lyse) og ældre stadier af kaffeskjoldlusen (Saissettia coffeae).
Foto:Magnus Gammelgaard.
Skjoldlusene adskiller sig fra andre insekter ved på forskellig måde at være dækket af et skjold.
Ofte opdages skjoldlus dog først når der ses et glinsende ,klæbrig, substans på bladene (skjoldlusenes ekskrementer). Denne sukkerholdige substans er grobund for svampe der samlet kaldes for braddugsvampe. Disse giver planterne et uæstetisk udseende
.


Det er de voksne hunner som er dækket af skjold. Skjoldlusene er som voksne næsten ubevægelige og sidder fast på planterne med "snablen" plantet godt og solidt i saftbanerne.
Under skjoldet lægger hunnerne æg hvorefter de dør.

Saissetia coffeae

Et brunt skjold af arten (Saissetia coffeae) er løsnet fra bladet,hvorved flere hundrede æg åbenbares.
Foto:Magnus Gammelgaard. Danmarks Jordbrugsforskning.

Æggene klækkes og de mobile vandrelarver fordeler sig på planten hvor de forsøger at finde saftbanerne. Det er på dette tidspunkt at en bekæmpelse skal sættes ind, altså inden larverne får dannet et hårdt skjold. Da der normalt findes alle mulige stadier på samme tid, er det nødvendigt at bekæmpe flere gange. Stofferne imidacloprid og thiacloprid er systemiske og vil kunne virke over en længere periode end såkaldte kontaktmidler.

Chrysomphalus ficus

Circular Black scale (Chrysomphalus ficus (aonidum)) hører til gruppen af egentlige skjoldlus der i modsætning til kaffeskjollusen har hårdt skjold. Disse skjoldlus fandtes på Dracaena marginata
Foto:Magnus Gammelgaard. Danmarks Jordbrugsforskning.

Chrysomphalus ficus

Circular Black scale (Chrysomphalus ficus (aonidum)) Her er et skjold vendt rundt. Den gule hun, æg og en enkelt vandrelarve kommer til syne. Disse skjoldlus fandtes på Dracaena marginata
Foto:Magnus Gammelgaard.

Skjoldlus er især et problem på stueplanter indendøre hvor de har en generationstid på 1,5 til 2 måneder. De er altså noget langsommere i opformering end eksempelvis bladlus, til gengæld er de væsentlige mere besværlige at skille sig af med.
I "koldhus" er det især hos vinplanter at skjoldlusene kan være et problem .
En børstning med en stiv børste foretaget inden løvspring kan imidlertid fjerne langt hovedparten af lusene.

På friland er det især frugttræer som kan angribes. En børstning af nøgne stammer i det tidlige forår kan have god ligeledes her have god effekt.

På adressen: http://www.sel.barc.usda.gov:591/scale_slide/slide_frame.htm findes en rigtig god bestemmelsesnøgle/database med billeder af diverse skjoldlus.

En rigtig god beskrivelse af skjoldlus under norske forhold forfattet af Jac. Fjelddalen findes på adressen: 
http://www.entomologi.no/journals/insektnytt/1996/IN_21_03_1996.pdf

Arter

Der findes mange forskellige arter af skjoldlus, her nævnes nogle af de vigtigste. Skjoldlus med blødt skjold
 • Hornskjoldlus (Parthenolecanium corni)(Cotoneaster, roser, tjørn, ildtorn, slåen , hassel, ribes og frugttræer.)
 • Taksskjoldlus (Parthenolecanium pomeranicum) (taks)
 • Vinskjoldlus (Pulvinaria vitis)(Pil, birk, el , ahorn , æble, røn , Ribes og vin.)
 • Kaffeskjoldlus (væksthusskjoldlus) (Saissetia coffeae)(potteplanter)
 • Sort Olivenskjoldlus (Saissetia oleae)(potteplanter)
 • Voksskjoldlus (Coccus hesperidum)(potteplanter)
Blød bambusskjoldlus

Importerede planter, her er det bambus fra asien, har ofte skadedyr med sig. Her er det en specialiceret bambusskjoldlus (soft bamboo scale) (Asterolecanium bambusae) der er på færde
Foto:Magnus Gammelgaard.


Blød bambusskjoldlus

Bambusskjoldlus. På nærbilledet ses såkaldte vandrerlarver, der har forladt moderskjoldet. De fleste af disse er brune og døde, kvalt i det klæbrige sukkerholdige stof kaldet honningdug, som er affaldsstof fra de større skjoldlus. (Asterolecanium bambusae)
Foto:Magnus Gammelgaard.


Hornskjoldlus

Her ses cotoneaster dammeri med døde grene der skyldes angreb af hornskjoldlus (Parthenolecanium corni)
Foto:Magnus Gammelgaard.


Hornskjoldlus

Nærbillede af hornskjoldlus  (Parthenolecanium corni) på Cotoneaster dammeri
Foto:Magnus Gammelgaard.


Hornskjoldlus

Her er det gamle moderskjolde af hornskjoldlus på ribsbuske  (Parthenolecanium corni). Larverne har her forladt de gamleskjold for at vandre ud på blade og grene.
Foto:Magnus Gammelgaard.


Hornskjoldlus

De såkaldte vandrelarver (crawlers), har her sat sig fast på bladet (Parthenolecanium corni).
Foto:Magnus Gammelgaard.


Hornskjoldlus

Nærbillede af en af de nyetablerede nymfer (larver)(Parthenolecanium corni).
Foto:Magnus Gammelgaard.
Skjoldlus med hårdt skjold (egentlige skjoldlus)
 • Figenskjoldlus (Chrysomphalus ficus) (potteplanter, herunder dracaena).
 • Kommaskjoldlus (Lepidosaphes ulmi)(æble, pære, pil, eg)
 • Palmeskjoldlus (Aspidiotus nerii)(palmearter, nerium og hedera m fl.)
 • Kaktusskjoldlus (Diaspis echinocacti)(kaktus)
 • Bregneskjoldlus (Pinnaspis aspidistrae) (Mange plantearter, men især bregner).
 • Stregskjoldlus (Ischnaspis longirostris) (især palmer).
 • San Jose´ skjoldlusen ( Quadraspidiotus perniciosus)(friland, er frygtet da lusene har toksiske stoffer som er istand til at dræbe større frugttræer). Er omfattet af lov om offentlig bekæmpelse. Har Nordgrænse i Danmark.


Bregneskjoldlus

Kommaskjoldlus kan være et slemt skadedyr på æbler og pærer(Lepidosaphes ulmi)Her er det frugten der angribes , men grene og stammer kan være tæt besatte af disse skjoldlus.
Foto:Magnus Gammelgaard.


Bregneskjoldlus

Nærbillede af de voksne kommaskajoldlus. Der er kun en generation pr år. Æggene overvintrer under moderskjoldet og klækkes i maj måned. Herefter vandrer de små larver ud på gre og frugter hvor de sætter sig fast.
Foto:Magnus Gammelgaard.
Bregneskjoldlus

Hos bregneskjoldlusen (Pinnaspis aspidistrae) findes hannerne i meget større tal end hunnerne. Hannerne er her dækket af et hvidt lag "uld". Disse hanner er fotograferet på Dracaena marginata. Arten kan altså findes på andet end bregner.
Foto:Magnus Gammelgaard.


Bregneskjoldlus

Nærbillede af en bregneskjoldlus (han)(Pinnaspis aspidistrae). I virkeligheden er den kun 1 mm lang
Foto:Magnus Gammelgaard.


Bregneskjoldlus

Nærbillede af en ung bregneskjoldlus (hun)(Pinnaspis aspidistrae). Denne bliver op til ca 2 mm lang
Foto:Magnus Gammelgaard.


Magnoliaskjoldlus

Her ses magnoliaskjoldlus. Det hvide vatagtige vedhæng er en ægsæk (Neolecanium cornuparvum ).
Foto:Magnus Gammelgaard.


Magnoliaskjoldlus

Her ses tydeligt de gullige æg i ægsækken (Neolecanium cornuparvum ).
Foto:Magnus Gammelgaard.


Magnoliaskjoldlus

Her er det en art truffet på Eucalyptus (Icerya purchasi). (På engelsk Cottony cushion scale).
Foto: Christian Gade.


Magnoliaskjoldlus

Her er samme art truffet på Citrontræ (Icerya purchasi). (På engelsk Cottony cushion scale).
Foto: Niels Bukdahl.


Aktiv stof Handelsnavn Mere information
Skjoldlussnyltehvepse
Thiacloprid
Acetamiprid
Azadirachtin
Pyrethrin I, II + Rapsolie
Flere
Calypso
Substral gødningspinde med insektmiddel
Natria NeemAzal
Spruzit Insektfri N
nyttedyr.dk Bioproduktion
Bayer Garden
http://www.substral.dk
Bayer Garden
https://www.ecostyle.dk/


Det aktive stof thiacloprid er systemisk og vil kunne virke over en længere periode end såkaldte kontaktmidler.

Bladglans er et produkt der anvendes for at gøre bladenes overflade blanke og smukke. Bladglans indeholder parafinolie og har en sideeffekt på små larver af skjoldlus.

I erhvervet anvendes også

 • Movento (Spirotetramat 100 g/l )
 • til bekæmpelse af kommaskjoldlus i frugtavl

Modforholdsregler: Undersøg planter før anskaffelsen. Fjern skjoldlus fra planterne før vandrelarver fordeler sig


Alternative produkter:
SB Plantinvigorator:
er ikke godkendt som bekæmpelsesmiddel, men styrker efter producentes udsagn planterne modstandsdygtighed mod angreb af skadedyr. Midlet inderholder udover en masse forskellige biologiske stoffer også vegetabilsk olie og sæbe der er kendt for at kunne bekæmpe insekter og svampe på bladoverfladen.
Læs etiket:SBplantinvigorator-label-Dk1.pdf
Produktet kan købes på adressen
https://bioproduction.dk/

Bladglans:
Er ikke godkendt som et bekæmpelsesmiddel, men anvendes for at give bladoverladen en skinnende blank fremtoning.
Bladglans indeholder vegetabilsk olie, der virker på forskellige insekter og svampe på bladoverfladen. Kan købes på adressen
http://www.nyttedyr.dkTil forsiden
Opdateret d. 27-12-2017