Hjem HjemHjem Til forsiden
  Besøg fotogalleriet på www.plantesygdomme.dk

Skadedyr

Æbleknopbladlus - Knopbladlus
(Rhopalosiphum insertum)

"Hvilke små bladlus i de nye æbleknopper................?"

Plutella xylostella

Her i det tidlige forår, i begyndelsen af april, begynder æbleknopperne at røre på sig. Det gør æbleknopbladlusene også. (Rhopalosiphum insertum).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Navne

Apple-grass aphid, Oat-apple aphid (English)
Apfelgraslaus (German)
Puceron vert migrant du pommier (French)
Pulgón migrador del manzano (Spanish)

Æbleknopbladlus

Her i det tidlige forår i begyndelsen af april tror man ikke at der allerede er gang i bladlusene. Det er der! Ser man nærmere på de nye knopper der lige er begyndt at åbne sig, vil man ofte kunne opdage nogle ganske små grønlige væsner. Så tidligt! "Det bliver et slemt år med bladlus i år". Men nej. Heldigvis forlader disse bladlus vores æbletræer for at fortsætte udviklingen på græs. Her af det engelse navn "Apple-grass aphid". Æbleknopbladlusene er ikke særlig skadelige og de udgør en rigtig god frokostanretning for mariehøns og andre nyttedyr, der netop på dette tidspunkt mangler føde. Det har man hos erhvervsfrugtavlerne vist længe og også her i de professionelle dyrkede æbleplantager, passer man på dem. Kun under meget specielle forhold vil man udføre en bekæmpelse af disse bladlus.Rhopalosiphum insertum

De det kræver normalt en lup for rigtig at kunne betragte disse små nyklækkede bladlus på æbleknopperne.(Rhopalosiphum insertum).
Foto: Magnus Gammelgaard.

Rhopalosiphum insertum

Æbleknoppen set fra oven. (Rhopalosiphum insertum).
Foto: Magnus Gammelgaard.
Rhopalosiphum insertum

Æbleknoppen set fra oven. (Rhopalosiphum insertum).
Foto: Magnus Gammelgaard.

Symptomer

Der er sjældent tale om de store skader efter denne bladlus. De nyklækkede lus vil suge lidt på de nye knopper, men oftest er dette helt uden betydning. Hen på sommeren når lusene vender tilbage fra græsplanterne, kan de suge på de lidt ældre blade, aldrig på de nye skud. De angrebne blade krøller lidt, men det sker der ikke så meget ved. .

Udseende og Livscyklus

Æggene af æbleknopbladlusen findes overvintrende på stammer og ældre grene af æbler, men kan også findes på pærer, røn, mispel eller tjørn. De er ikke samlet i klumper som det oftest er tilfældet hos den grønne æblebladlus. Denne findes normalt også kun på yngre grene. I det tidlige forår klækker æggene og bladlusene vandrer i retning af de nye knopper. Her kan man ofte finde rigtig mange i bare en enkelt knop. Umiddelbart efter blomstringen forlader 2. generations vingede bladlus æbletræerne og søger efter forskellige græsarter. Enårig rapgræs og andre rapgræsser, forskelliger arter af kvikgræs, hvene, forskellige svingel arter, nævnes som værter for sommergenerationen. Når de finder deres fortrukne græsplante kravler de ned langs planten og ned på rødderne hvor resten sommertiden tilbringes. Om eteråret forlader vingede hanner og hunner græsrødderne og vender tilbage til æbletræet, nærmere betegnet til de ældre blade. Efter parring lægger hunnerne æg på æblestammerne.

I dyrkningssæsonner med stort regnfald vil græsserne vokse kraftigt og dermed give masser af føde for disse lus på græsrødderne. Dette betyder at der kan forkomme en stor æglægning i efteråret på æbletræernes stammer.

Rhopalosiphum insertum
Bladlusene er nu blevet større. De mørkegrønne langsgående bånd er et kendetegn for denne bladlus. Foto taget lige før blomstringen. Snart fødes der vingede bladlus der søger over på græs (Rhopalosiphum insertum).
Foto: Magnus Gammelgaard.

Rhopalosiphum insertum

Bladlus der udskiller grønt sukkerstof. (Rhopalosiphum insertum).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Rhopalosiphum insertum

Her ses æbleknopbladlus på Pærer i juni måned. (Rhopalosiphum insertum).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Modforanstaltninger

  • Fodder for nyttedyr: Da der normalt ikke opstår skader efter denne bladlus skal man ikke foretage sig noget. Lusene er at betragte som fodder for de tidlige nyttedyr, f.eks tæger og mariehøns


Bekæmpelse

Æbleknopbladlus kræver ikke bekæmpelse i privathavebruget.

I erhvervet anvendes også


se evt: Middeldatabasen

I erhvervet er der en skadetærskel på 80 angrebne knopper ud af 100 før man påtænker en bekæmpelse

Vil du læse mere om andre bladlus kan du besøge: bladlus.htm

Alternativ bekæmpelse: Se :Botaniske pesticider

Skulle du ligge inde med oplysninger og gåde råd vedr. bekæmpelse af dette skadedyr, skal jeg gerne forsøge at bringe dem videre på denne side.


Opdateret d. 10.12.2022

Valid HTML 4.0 Strict