Forsiden Forsiden
  Besøg fotogalleriet på www.plantesygdomme.dk

Skadedyr

Bøgefrostmåler Bøgens frostmåler syn Birkefrostmåler.
(Operophtera fagata )

"Hvad æder blade og knopper på mine træer og buske................?"

Operophtera fagata

Bøgefrostmåleren angriber en lang række buske og træer. Her er det Skov elm (Ulmus glabra) det går ud over. (Operophtera fagata).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Navne

Northern winter moth (English)
Buchen-Frostspanner (German)

Bøgefrostmåler

Bøgefrostmåleren ligner meget den lille frostmåler lille frostmaaler.htm, men regnes for at være knap så almindelig udbredt som denne. Larverne er igang fra det tidlige forår, hvor de ofte kan optræde i ret store mængder. Her i foråret 2011 forekom der således et kraftigt angreb i sønderjylland, hvor et større areal med solbær blev næsten afløvet af denne larve.
Det mørke hoved og den generelt mørkere krop adskiller den ved første øjekast fra larven af den lille frostmåler, som er lysere grøn og med et meget lysere hoved.Operophtera fagata

I nærbillede er bøgefrostmåleren ikke til at tage fejl af med den mørke midterstribe og de 3 lysere striber ned langs kroppen.(Operophtera fagata).
Foto: Magnus Gammelgaard.

Operophtera fagat

Her ses bøgefrostmålerlarven i færd med sit hudskifte. (Operophtera fagata).
Foto: Magnus Gammelgaard.

Symptomer

Larverne har et bredt værtplanteregister. Birk, el, ahorn, bøg, avnbøg, røn, eg og elm. I visse tilfælde også i frugtræer som æble, blomme og kirsebær. I buskfrugt er den iagttaget på blåbær og nu så her i stor stil på solbær. Forekommer larverne store antal, kan de anrette betydelige skader i erhvervsfrugtavlen. I private haver betyder en delvist afløvning af træer og buske mindre.Operophtera fagata

Her ses Bøgefrostmåler hunnen i på vej op i et rønnebærtræ. (Operophtera fagata).
Foto: Hannes Lemme, Bugwood.org .

Udseende og Livscyklus

Hovedparten af æggene lægges hovedsagelig i november måned på grenene hvor de overvintrer. Om foråret kommer larven frem for at spise de nyudviklede blade. Larven er blålig til lys grøn. Øvert på ryggen løber en smal mørkegrøn linie ned mod bagenden. Ned langs siden findes 3 hvide linier hvor den første er den bredeste. Hovedet er brunligt med nogle lidt lysere pletter.

Larven måler fuldt udvokset omkring 27 mm. Sidst i maj, først i juni, når laven har ædt sig stor nok bevæger den sig ned til jordoverfladen og graver sig ned for at forpuppesig. Nyklækkede frostmålere kommer frem i oktober måned, i visse tilfælde allerede i august september. Den voksne natsværmer flyver altså lidt tidligere end tilfældet er med lille frostmåler. Til gengæld flyver den ikke om vinteren.

Modforanstaltninger

  • Fuglekasser: fugle, især mejser spiser rigtig mange larver om foråret. Således også frostmålerlarver.
  • Limbælter: Mange steder, især i udlandet, er det praksis at sætte limbælter rundt om stammerne for at forhindre de æglæggende hunner i at kravle op i trlæerne.
  • Kultivering af jorden: Jordbearbejdning under træerne i sensommeren vil kunne nedsætte antallet af levedygtige pupper.
  • Biodiversitet: Sørg for at have en varierende beplantning i haven der giver nyttedyr mulighed for at trives.


Bekæmpelse

Biologisk bekæmpelse

Produktet Larvex indeholder bakterien Bacillus thurigiensis og kan nu købes hos bl.a shop.nyttedyr.dk

Kemisk Bekæmpelse

Der findes ikke godkendte bekæmplesesmidler for private haveejere mod dette skadedyr

I erhvervet anvendes også

se evt: Middeldatabasen

Andre målereOpdateret d. 01.01.2023

Valid HTML 4.0 Strict