Til forsiden

Chitosan hydroclorid

Chitosan kan forbedre planternes selvforsvarTil venstre ses æbletræer i blomst, til højre en typisk køkkenhave.
Foto: Magnus Gammelgaard.


Lovgivning

Med indførelsen af en ny EU Pesticidforordning 1107/2009 i 2015, har man nu fået et nyt begreb indenfor plantebeskyttelsesmidler – "basisstoffer".

En lang række stoffer er godkendte som basisstoffer (ikke plantebeskyttelsesmidler), heriblandt Chitosan hydroclorid (Engelsk: Chitosan hydrocloride, Chitosani hydrochloridum)

Hvad er Chitosan?

Citosan er et såkaldt polysakkarid bestående af D-glucosamin og N-acetyl-D-glucosamin. Stoffet fremstiles ud fra kitin, der findes i store mængder hos især skaldyr. Chitosan er kendt og udbredt anvendt i fødevareindustrien, i kosmetik og medicin, hvor det især anvendes som stabilisator.
Stoffet anses for at være helt ufarligt, og da det også er biologisk nedbrydeligt, bruges det industrielt i store mængde.
Formen Chitosan hydroclorid medfører at stoffet kan opløses i vand.

I EU Godkendelsedokumentet kan du læse mere om stoffet.

Virker det?

Der er ikke tale om et vidundermiddel, men virkemekanismen er interessandt. Ved sprøjtning af planter hævdes det at det styrker planternes naturlige forsvar mod angreb af forskellige plantesygdomme, herunden svampe og bakterier. Denne virkemåde, en slags vaccination, kaldes for induceret resistens. Induceret resistens begrebet dækker oftest og også her, over en styrket modstandsdygtighed overfor en lang række forkellige svampe og bakterier

Risiko for skader

Ikke set rapporter om skader

Chitosan hydroclorid er kun godkendt til målrettede formål

Chitosan hydroclorid er som basistof godkendt 1) til følgende formål:

Afgrøde Skadevolder Dosering Antal behandlinger Sprøjtefrist Tidspunkt
Frugt og bær Induceret resitens mod svampe og bakterier 0,1 -0,8 kg akt. stof/ha maks 8 gange med 14 dages interval 0 Fra udspring til beg. frugtudvikl.
Grøntsager Induceret resitens mod svampe og bakterier 0,1 -0,4 kg akt. stof/ha maks 8 gange med 14 dages interval 0 Fra udspring til beg. frugtudvikl.
Korn Induceret resitens mod svampe og bakterier 0,1 -0,4 kg akt. stof/ha maks 8 gange med 14 dages interval 0 fra bladudvikl. til beg kerne.
Krydderurter Induceret resitens mod svampe og bakterier 0,1 -0,4 kg akt. stof/ha maks 8 gange med 14 dages interval 0 fra beg. bladudvikl. til frugtudv.
Fodderafgrøder Induceret resitens mod svampe og bakterier 0,1 -0,4 kg akt. stof/ha maks 8 gange med 14 dages interval 0 fra beg. bladudvikl. til frugtudv.
Korn (såsædbehandling) Induceret resitens mod svampe og bakterier Akt. stof 0,05-0,2 g/hl 1 0 Før såning
Kartofler (knoldbehandling) Induceret resitens mod svampe og bakterier Akt. stof 0,05-0,2 g/hl 1 0 Før lægning
Sukkerroer (såsædbehandling) Induceret resitens mod svampe og bakterier Akt. stof 0,05-0,2 g/hl 1 0 Før lægning

1) Se det originale
godkendelsedokument

Hvor kan jeg anskaffe Chitosan?

Midlet findes som produkt under navnet ChitoPlant, men er så vidt vides ikke på hylderne i Danmark?

Erfaringer med Chitosan

Begrænsede under Danske forhold. Søg med produktnavnet ChitoPlant

Hvordan virker det ?

Stoffet har positiv effekt på planternes naturlige modstandskraft mod plantesygdomme og skal anvendes relativt tidligt i planternes udviklingsforløb. (induceret resitens). Stoffet anvendes til udsprøjtning på planter med maks 400 liter pr ha. eller til bejsning af frø og knolde ("low volume, spraying dipping")

Andre sygdommeJeg modtager meget gerne gode råd, som jeg så skal forsøge at videreformidle.!

Læs mere om basistoffer her

Basisstoffer

Opdateret d. 8.1.2017