ForsidenForsiden
  Besøg fotogalleriet på www.plantesygdomme.dk


Svampesygdomme

Meldug på Kirsebæerlaurbær (Sphaerothega pannosa)

(meldugart ikke verificeret!)

"Hvad giver brune pletter og gullige affarvninger på Kirsebærlaurbær..?"

J
Det er sjældent der ses meldugangreb på denne vækstkraftige og smukke bladplante.... Foto: Magnus Gammelgaard.
Navne

Powdery mildew on a cherry laurel (English)

Meldug på Kirsebærlaurbær (Prunus laurocerasus)

Der er ikke ret mange sygdomme der angriber denne ellers så livskraftige busk. Såkaldt haglskudssyge der giver huller i bladene, er forårsaget af enten en svamp eller en bakterie, er almindelig kendt. Ligeledes forekommer der naturligt en del bladfald i løbet af vinter og forår, men så er det også sagt.

Her i sensommeren 2009 kunne der dog iagttages ret kraftige angreb af meldug i nogle planter ved et boligselskab i København.

Typiske symptomer på angreb af meldug på Kirsebærlaurbær
. Foto: Magnus Gammelgaard.


Symptomer

Bladaffarvninger (Kloroser) fremstod som gullige blade. På bagsiden fandtes en del brunlige uregelmæssige pletter. Bladene var tit krøllede, hvor bladkanterne buede opad. Efterhånden forekom der en del bladfald.

Sygdomsforløb

Fra England angives at der er tale om rosenmeldug (Sphaerothega pannosa). Om der er tale om netop denne meldugart er usikkert. Det vides derfor heller ikke om der kan optå smitte fra roser eller omvendt. Antageligt findes der forskellige racer inden for S. pannosa.

Rosen meldug overvintrer i forbindelse med knopper eller skud. Da der her er tale om stedsegrønne planter vil en overvintring i forbindelse med inficerede blade også kunne finde sted.

Mikroskopbillede (stereolup) af meldug på Prunus laurocerasus. Her ses tydeligt sporebærere (konidioforer) og de enkelte sporer
Foto: Magnus Gammelgaard.


Mikroskopbillede (Lysmikroskop) af meldug på Prunus. laurocerasus. Her ses tydeligt sporebærere (konidioforer) og de enkelte sporer
Foto: Magnus Gammelgaard.


Modforanstaltninger

 • Fjern gamle blade: Sygdomme overvinter i forbindelse med gamle blade. Nedklipning og fjernelse af blade om efteråret, kan sandsynligvis nedsætte mængden af smittemateriale den kommense sæson.
 • Beskæring: Almindelig udtynding giver lavere luftfugtighed mellem bladene og kan forhindre at nye sporer er i stand til at spire.
 • Anvend modstandsdygtige sorter: Der findes forskellige sorter af kirsebærlaurbær. Jeg kender ikke til oplysninger om de forskellige sorters modtagelighed.


Bekæmpelse

 • Fjern angrebne blade: Da der forekommer flere sygdomscyklus pr. sæson. Det kan det hæmme udviklingen, hvis angrebne blade fjernes så snart symptomerne erkendes.


Kemisk BekæmpelseAktiv stof Handelsnavn Mere information
1) Svovl
Svampefri ECOstyle A/S


1)Sprøtning med svovl har i mange år været anvendt til bekæmpelse af svampesygdomme, herunder meldug. Man regner svovl for at være ret harmløst for miljøet, hvorfor det idag er tilladt at sprøjte økologiske frugtplantager med svovl. I erhvervet anvendes normalt såkaldt sprøjtesvovl, som dog mig bekendt kun forhandles i større portioner der ikke er egnet for privathavebruget. Produktet Sulphon er en såkaldt "klar til brug formulering".

2): Natrium bicarbonat kan bl.a. købes hos Matarialisten. Der kan opstå svidninger på bladene, afhængig af planteart. En dosering på 0,1 % (1 gram pr liter vand) vil normalt kunne anvendes. Se bagepulver.htm
Midlet er ikke godkendt i Danmark


I erhvervet anvendes også midlerne:
se evt: Middeldatabasen

  Tilhørsforhold i svamperiget

  Meldugsvampene

  Generelt om meldug  Opdateret d. 04.01.2023

  Valid HTML 4.0 Strict