Til forsiden

Skadedyr

Generelt om spindemiderOligonychus ununguis

Nåletræspindemiden (Oligonychus ununguis) nærbillede ved en grannål.
Foto: USDA Forest Service Archives, USDA Forest Service, www.forestryimages.org.


Nåletræspindemiden

En række af vore nåletræer kan få besøg af denne mide. Både alm gran (Picea- slægten), samt ædelgran (Abies), kan angribes ligesom der også kan ses angreb på ceder, enebær og fyr.

Miderne er ca ½ mm lange så derfor er en god lup godt at have ved hånden, når man vil forsøge at stille en diagnose. Det kan være en god ide at banke grenene ud over et stykke hvidt papir, hvor de små mider lettere kan iagttages. Miderne er på størrelse med
væksthusspindemiden, men lidt mere brunlige.

Æggene er når de bliver lagt, lyst gullige, men bliver ret hurtigt rødbrune. Efter klækningen forekommer et larvestadie og 2 nymfestadier før miden er voksen.

Angreb af disse nåletræspindemider er ret almindeligt og kan i varme somre gøre stor skade.
Miderne suger dels på nåle, dels på de tynde grene hvor nålene sidder fast. Nålene bliver først lyse, senere brunlige, hvorefter de falder af. Nåletræspindemiden overvintrer som æg. De første nyklækkede æg kan findes sidst i april, først i maj måned. Spindemiderne kan på en varm sommer have adskillige generationer.

Undertiden ses også angreb af væksthusspindemider på gran. I mange tilfælde er det i forbindelse med containerkulturer, hvor disse mider slæbes med ud på friland fra væksthusene. Disse kan dog godt overvintre på friland.Oligonychus ununguis

Nåletræspindemiden (Oligonychus ununguis)forårsager brune nåle på gran.
Her er det Picea conica det er gået ud over.
Foto: Magnus Gammelgaard.
Oligonychus ununguis

Her et nærbillede af skaderne forårsaget af nåletræspindemiden (Oligonychus ununguis).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Modforholdsregler

  • Undersøg planter grundigt før anskaffelse.
  • Overbrusning med koldt vand, kan hæmme opformeringen.
  • Varieret vegetation giver levemulgheder for de naturlige fjender.


Bekæmpelse

Ved etableret angreb, kan gentagne oversprøjtninger med koldt vand hæmme udviklingen af spindemider.
Sprøjtning med insektsæbe virker godt, men kræver at samtlige blade/nåle dækkes både på over- og undersiden. Insektsæben virker ikke på æg hvorfor det er nødvendigt at sprøjte flere gange (5-10 dages mellemrum afhængig af temperatur). Se evt. insektsaebe.htm
Efter at sæben er tørret ind, kan man eventuel udsætte rovmider.

Alternativ bekæmpelse se: botaniskpest.htm

Kemisk Bekæmpelse

Aktivt stof Handelsnavn Mere information
Silikone polymere
Kaliumoleat
Siltac SF*)
ingen
Siltac
Insektsæbe


Det skal understreges at brug af pesticider normalt er skadelig for den naturlige bekæmpelse, da mange nyttedyr går til grunde.
Dokumentation for effekt på frugtræspindemider er Begrænset. Midlet er sikekrt også skadeligt for rovmider.
Alternativ bekæmpelse: Se :Botaniske pesticiderOpdateret d. 04.01.2023
Til forsiden