Til forsiden

Skadedyr

  Besøg fotogalleriet på www.plantesygdomme.dk


Generelt om mider

Tetranychus urticae
Væksthusspindemider (Tetranychus urticae).
Æg, nyklækkede (pilen), samt nymfer af væksthusspindemider på bagsiden af et bønneblad.
Foto: Magnus Gammelgaard


Væksthusspindemiden

Navnet er misvisende idet denne mide både kan træffes indendørs, men så sandelig også på diverse værtsplanter udendørs. Miden er en ret alvorlig skadegører især i væksthuse ved høje temperaturer.

Angreb af væksthusspindemider er uhyre almindeligt.
Mange har fået deres agurker i hobby drivhuset totalt ødelagte på grund af disse små dyr.
Fordi de er så små (op til ½ mm),opdages et angreb tit for sent.
Det er derfor vigtigt at man er i besiddelse af en lup (7-10x forstørrelse), samt at man bruger den.
Væksthusspidemiden lægger æg på bladenes underside. Disse glasklare små perler, klækkes under optimale forhold (temperaturer omkring 24 gr. C), efter 5-6 døgn og de små nyklækkede nymfer går straks igang med at udsuge plantecellerne.
Når forholdene er optimale udvikles populationen eksplosiosagtigt og planterne begynder hurtigt at blive gullige og stoppe væksten.

Værtplanteregistret er meget stort: de fleste potteplanter inde og udendørs incl. "krukkeplanter". Jordbær samt frugtbuske (hindbær, solbær, ribs jordbær), de fleste grøntsager i drivhuset.

Tetranychus urticae

Nærbillede af væksthusspindemide der er ved at skifte hud.
Foto: Magnus Gammelgaard
Tetranychus urticae

Nærbillede af væksthusspindemiden. Her en voksen æglæggende hun.
Foto: Magnus Gammelgaard
Tetranychus urticae

Nærbillede af væksthusspindemiden. Her en det hannen der løber.
Foto: Magnus Gammelgaard
Tetranychus urticae

Her har de såkaldte diapausehunner samlet sig ved opbindingstrådene. Billedet er taget sidst i september måned.
Foto: Magnus Gammelgaard
Tetranychus urticae

Sådanne hunner vil gemme sig i revner og sprækker og er i stand til at klare lave frostgrader.
Foto: Magnus Gammelgaard
Tetranychus urticae

Nærbillede af en voksen hun (Diapausehun) i overvinteringsformen.
Foto: Magnus Gammelgaard


Væksthusspindemider overvintrer udendørs som voksne. Når temperaturen og lyset begynder at aftage hen på sommeren gåt miderne i dvale (diapause). I denne dvaletilstand hvor de gemmer sig i kroge og sprækker er de meget modstandsdygtige for ugunstige udefrakommende klimaforhold.
Også i hobbydrivhuset går miderne i dvale, hvilket gør dem vanskelige at udrydde fordi man tit kommer for sent med rengøringen.

Tetranychus urticae

Ved meget kraftige angreb (her en potterose) dannes spind som er transportvej og beskyttelse for miderne (Tetranychus urticae).
Foto: Magnus Gammelgaard.
Tetranychus urticae

Her ses et kraftigt angreb af væksthusspindemider på bønne planter i væksthus.(Tetranychus urticae).
Foto: Magnus Gammelgaard.
Tetranychus urticae

Væksthusspindemider er også almindelige på friland.
Her ses symptomer på angreb i solbær (Tetranychus urticae).
Foto: Magnus Gammelgaard.
Tetranychus urticae

Kigger man i lysmikroskop på solbærbladenes underside, ses som her æg samt nyklækkede nymfer (pilen) (Tetranychus urticae).
Foto: Magnus Gammelgaard.


ModforholdsreglerBekæmpelse

Ved etableret angreb, kan gentagne oversprøjtninger med koldt vand hæmme udviklingen af spindemider.
Sprøjtning med insektsæbe virker godt, men kræver at samtlige blade dækkes både på over- og undersiden. Insektsæben virker ikke på æg hvorfor det er nødvendigt at sprøjte flere gange (5-10 dages mellemrum afhængig af temperatur). Se evt. insektsaebe.htm
Efter at sæben er tørret ind, kan man eventuel udsætte rovmider.

Alternativ bekæmpelse se: botaniskpest.htm

Kemisk Bekæmpelse


Aktiv stof Handelsnavn Mere information

Rovmider
Kaliumoleat
pyrethrin I og II + Rapsolie
Flere
Ingen
Spruzit Insektfri N
nyttedyr.dk  Bioproduktion
Egne sider
https://www.ecostyle.dk/


Det skal understreges at brug af pesticider normalt er skadelig for den naturlige bekæmpelse, da mange nyttedyr går til grunde.

Bladglans er et produkt der anvendes for at gøre bladenes overflade blanke og smukke. Bladglans indeholder parafinolie og har en sideeffekt på spindemider. Vær dog opmærksom på at bladglans undertiden kan give bladsvidninger.

Alternative produkter:
Læs om et nyt produkt Siltac på Siltac.html
SB Plantinvigorator:
er ikke godkendt som bekæmpelsesmiddel, men styrker efter producentes udsagn planterne modstandsdygtighed mod angreb af skadedyr. Midlet inderholder udover en masse forskellige biologiske stoffer også vegetabilsk olie og sæbe der er kendt for at kunne bekæmpe insekter og svampe på bladoverfladen.
Læs etiket:SBplantinvigorator-label-Dk1.pdf
Produktet kan købes på adressen
https://bioproduction.dk/

Bladglans:
Er ikke godkendt som et bekæmpelsesmiddel, men anvendes for at give bladoverladen en skinnende blank fremtoning.
Bladglans indeholder vegetabilsk olie, der virker på forskellige insekter og svampe på bladoverfladen. Kan købes på adressen
http://www.nyttedyr.dk

Alternativ bekæmpelse: Se :Botaniske pesticiderOpdateret d. 18.02.2021
Til forsiden