Til forsiden
  Besøg fotogalleriet på www.plantesygdomme.dk

Skadedyr

Pilegalmider (Eriophyes triradiatus)

Eriophyes triradiatus.JPG

 Sådanne mystiske dannelser på troldpil skyldes angreb af pilgalmiden Eriophyes triradiatus)
Foto: Magnus Gammelgaard
Symptomer

På enkelte skud af pilegrenene dannes opsvulmede derformiteter, der ved nærmere eftersyn består af mængder af små bade og kun meget begrænset skudvækst.

Tilsyneladende bliver denne dannelse ved hele sommeren. Hen på efteråret bliver bladene rødlige og skiller sig stadigt klart ud fra de øvrige skud. Se evt. http://www.bioimages.org.uk/HTML/P3/P39011.HTMBiologi

Disse abnormiteter skyldes angreb en en mikroskopisk galmide (Eriophyes triradiatus) der ved dens stik og sugning får plantecellerne til at dele sig abnormt.

Biologien er ikke særlig godt undersøgt men miden inficerer antagelig de nye knopper i foråreret/forsommeren. Miden kan ikke flyve men på grund af størrelsen transporterers den let rundt ved hjælp af vinden.
Galledannelser er meget almindelige på både træ- og vedagtige planter i Danmark. Der er således beskrevet mere end 70 forskellige arter. Hos pil må de betragtes som et kuriosum der ikke skader planten i væsentlig grad.

På adressen http://www.pflanzengallen.de/verzeichnisundfotosSZ.html kan du se flere galler. Modforanstaltninger

Normalt er det ikke nødvendig med nogen form for bekæmpelse.

Kemisk Bekæmpelse:

Bekæmpelse
Det er næsten umuligt at bekæmpe miderne da de er særdeles godt skjulte, inde i knopperne. Midler der indeholder svovl vil antagelig være en mulighed.

Varmtvandbehandling

Ønsker man at rense stiklinger vil proceduren som er undersøgt for solbærknopgalmider antagelig kunne anvendes.............................

Under overskriften: Mindst 45 grader i mindst 10 minutter skriver Hanne Lindhart på Årslev Forsøgsstation:
"Da forsøgsresultaterne skulle udføres i praksis opstod der mange spørgsmål.

Nogle af de mest pressende var: Hvad sker der, hvis temperaturen svinger omkring de 45º C? Kan stiklingerne lagres efter behandling? Er der forskelle på, hvordan sorterne reagerer?

- Vores undersøgelser viser, at stiklingerne skal varmtvandsbehandles ved 45º C i mindst 10 minutter for at slå knopgalmider ihjel. 42½º C er ikke nok til at dræbe miderne, forklarer Hanne Lindhardt og fortsætter.

- Det er vigtigt, at holde temperaturen på mindst 45 grader og gerne lidt højere for at være på den sikre side. Anslagsprocenten og plantekvaliteten skades ikke, ved at stiklingerne udsættes for 47½º C op til 10 minutter.

Tidspunktet for varmvandsbehandling

Varmtvandsbehandlingen og stikning i forsøgene er udført om foråret. Der er også mange avlere, som etablerer solbærplantninger om efteråret. Forsøg har vist, at effekten på knopgalmider ved varmtvandsbehandling af stiklinger om efteråret har den samme effekt som behandling om foråret. Alle knopgalmiderne dræbes ved 45º C i 10 minutter og plantekvaliteten skades ikke ved varmtvandsbehandling om efteråret.

- Hvis man er nødt til at opbevare efterårs-varmtvandsbehandlede stiklinger på køl i henholdsvis 1, 2, eller 7 dage eller indtil næste forår, skades stiklingerne ikke. Derimod forringes plantekvaliteten alene en smule, målt som antal grene og vægt af grene, ved at stikningen udsættes til om foråret uafhængigt af varmtvandsbehandling," siger Hanne Lindhardt Pedersen.

"Etablering af solbærplantager om efteråret giver en bedre plantetilvækst end en forårsetablering. "

Læs mere på adressen: https://www.landbrugsinfo.dk/-/media/landbrugsinfo/public/4/b/1/frugt_baer_skadedyr_b1.pdf


Anvendelse af sprøjtemidler skader generelt den naturlige biologiske bekæmpelse.

Vil du læse mere om andre galler kan du besøge solbaerknopgalmiden.htm
og Bladgaller (billed13.htm)

Alternativ bekæmpelse: Se :Botaniske pesticider

Skulle du ligge inde med oplysninger og gåde råd vedr. bekæmpelse af dette skadedyr, skal jeg gerne forsøge at bringe dem videre på denne side.

Andre galmider:

Opdateret d. 05.01.2023
Til forsiden