Til forsiden

Skadedyr

Generelt om bladlus

  Besøg fotogalleriet på www.plantesygdomme.dk


Bladlusnøglen

Poppelgulerodslus (Pemphigus phenax)

Gulerødder og dild kan angribes af rodlus..!

gulerod
Gulerødder kan angribes af rodlus.
Foto: Magnus Gammelgaard.


Poppelgulerodslus

Både gulerod og dild hører som bekendt til samme familie (skærmplantefamilien) og angribes derfor ofte af de samme skadedyr. Dette er også tilfældet når det gælder rodlus.Dild
Dild angribes af de samme rodlus som gulerødder (Pemphigus phenax).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Symptomer


Pemphigus phenax
Angreb af rodlus ses ofte under varme og tørre forhold i Juli-August måned (Pemphigus phenax)
Foto: Magnus Gammelgaard.


Omkring de nederste bladfæster lige over roden, ses lyst voksagtigt eller spindelvævslignende net, som ved nærmere eftersyn skjuler nogle grålige lus. Trækker man planterne op vil man tydelig kunne se lusene på rødderne. På gulerødder medfører angrebet vækstreduktion. Angrebene ses kraftigst under varme og tørre forhold.
' Tit ser man en heftig myreaktivitet i forbindelse med angrebene. Myrerne udnytter som hos mange andre bladlus, de overflødige sukkerstoffer som rodlusene udskiller.

I privathaver er det sjældent at angreb medfører væsentlige udbyttereduktioner, i erhvervet er det noget andet.

Værtplanter

Udover gulerødder og dild angribes en lang række planter tilhørende skærmplantefamilien. Som navnet antyder har denne rodlus værtsskifte med poppel, hvor det seksuelle stadie udvikles.
Populus nigra (sortpoppel) angives i literaturen at være hovedvært, men andre poppelarter er sikkert også muligheder.

Pemphigus phenax
Grålige voksagtige lus på rodhalsen af en dildplante kaldes "poppelgulerodslus" (Pemphigus phenax).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Pemphigus phenax
Myrerne (til venstre i billedet) passer godt på de små voksbeklædte rodlus (Pemphigus phenax).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Biologi

Rodlusene overvintrer på poppel. Om efteråret lægges æg på poppeltræer i forbindelse med knopperne. Æggene klækkes om foråret og 1. generation udvikles her i bladgaller, som det også er til fældet hos en anden rodlus, salatrodlusen (salatrodlus.htm) .
2. generation består af vingede hunner der i juni/juli måned forlader bladgallerne på poppel og finder frem til planter af skærmplante familien.
Her fortsætter de med at føde unger uden befrugtning (jomfrufødsel).
Sidste på sommeren udvikles vingede hunner og hanner der flyver tilbage til poppel.

Modforholdsregler

  • Godt sædskifte. Rodlusene kan overvintre i forbindelse med rødder. Det er derfor vigtigt ikke at have samme afgrøde placeret samme sted år efter år.
  • Poppel i nærheden æger angrebsgraden. Omvendt kan lusene føres over store afstande med vinden.
  • Netdækning. Dækning med fintmasket net i forårs-/sommerperioden kan beskytte mod rodlus.


Bekæmpelse:

Kemisk

Der findes ikke godkendte kemiske bekæmpelsesmidler for private haveejere til dette skadedyr