Hjem HjemHjem Til forsiden
  Besøg fotogalleriet på www.plantesygdomme.dk


Svampesygdomme

Falsk meldug på Impatiens ("Flittiglise") (Plasmopara obducens Syn. Peronospora obducens)

"Hvorfor visner mine Impatiens..?"

Plasmopara obducens
Impatiens, flittiglise, her Impatiens Walleriana, er populære udplantnings planter til altankasser og krukker.
Foto: Magnus Gammelgaard.


Plasmopara obducens
Dårlig vækst, bladfald samt svagt olivengønne blade, kan være de første tegn på angreb af "Falsk meldug".
(Plasmopara obducens).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Navne

Downy mildew of Impatiens (English)

Falsk Meldug på Impatiens

Falsk meldug ligner som navnet antyder almindelig meldug. Umiddelbart er det svært at se forskelle uden brug af mokropskop, men denne svamp hører til en helt anden svampegruppe end alm meldug, nemlig bladskimmelordenen (Peronosporales.) I plantepatologisk og systematisk sammenhæng betragtes bladskimmelvampene som end mere primitiv svampegruppe end almindelig meldug. Fra samme gruppe kender vi salatskimmel, kålskimmel, vinskimmel og mange andre skimmelarter, der er kendetegnet ved den epidemiske udvikling, når de rigtige forhold er til stede. Her er det især bladfugtigheden som en betydningsfuld. Høj luftfugtighed med frit vand på bladene er optimal for falsk meldug.

Peronossporales ordenen hører i øvrigt til de såkaldte ægsporesvampe (Oomycetes). På engelsk betegnes falsk meldug som Downy mildew.

Plasmopara obducens blev registreret og beskrevet 1. gang som en sygdom i impatiens i England i 2003 og har senere bredt sig til resten af Europa.

Plasmopara obducens
Sådanne gullige blade har på bladundersiden et hvidt æag af sporer.
(Plasmopara obducens).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Plasmopara obducens
Her ses de hvide sporer som let spredes til naboplanter og spirer her hvis bladfugtighed er til stede.
(Plasmopara obducens).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Symptomer

De første symptomer ses når planterne mister lidt af den friskgrønne farve og skifter til svagt grålig olivengrøn. Ret hurtigt begynder bladene at krølle sammen og der opstår bladfald. Gullige blade kan findes og er fugtigheden tilstrækkelig, ses en kraftig hvid belægning på bladenes underside. Planter stopper væksten og der udvikles kun få blomster. Ofte kan man forveksle symptomerne med gødningsmangel. Her er den hvide til grålige sporebelægning på bladundersiden, et sikkert tegn på sygdommens tilstedeværelse.

Plasmopara obducens
Nærbillede af sporerne set gennem et mikroskop.
(Plasmopara obducens).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Plasmopara obducens
Mikroskopbillede af sporerbærere, conidiophores og hvorfra de runde sporer er frigjort.
(Plasmopara obducens).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Sygdomsforløb

I Danmark er sygdommen så vidt vides ikke konstateret på friland, men derimod i væksthus ved forårs poduktion af udplantningsplanter. Sandsynligvis indført med småplanter. I England beskrives imidlertid et forløb fra 2008 med en megt fugtig eftersommer hvor der forekom en del angreb på friland. Sygdommen spredes ved sporer (konidier) som udvikles på undersiden af bladene. Spredningen forgår typisk ved vandstænk, men sporer kan også transporteres over længere afstande med vinden. Der kræves en periode med fugtige blade for der udvikles sporer.

Ligeledes kræves der en periode med fugtige, våde blade for at sporerne kan spire (6 timer). De luftbårne sporer er kun levedygtige i kort tid, men sandsynligvis produceres også hvilesporer i de angrebne planter. Disse hvilesporer vil sandsynligvis være i stand til at overleve i jorden i længere tid, antageligt i flere år.

Modforanstaltninger

  • Fjern smittematerialet: Angrebne planter bør fjernes så snart de viser symptomer på angreb. Vær opmærksom på at der kan være dannet hvilesporer som kan overleve i jorden i flere år
  • Undgå nyplantning samme sted: Er der tale om angreb på friland bør man ikke plante Impatiens samme sted det næste par år.
  • Rengøring: Angrebne planter i væksthus fjernes. Borde og dyrkningsremedier (potter mm.) desinficeres med et kendt desinfektionsmidddel, f.eks Rodalon. Denne svamp angriber kun Impatiens slægten, så man kan sagtens dyrke andre plantearter plantefamilier.
  • Undlad overbrusning: Sporer spredes typisk ved hjælp af vandstænk fra overbusning til planter i nærheden.
  • Hold tørt: Sørg for god ventilation i drivhuset. Sæt planter på større afstand for at få bedre ventilering mellem planterne.
I The Garden fra RHS nævnes i septembernummeret 2022 en ny serie: Glimmer™ Appleblossom Double Impatiens som angives at have høj modstandsdygtighed mod falsk meldug

Kemisk bekæmpelse

Der findes ikke godkendte midler til bekæmpelse af falsk meldug i private haver.

I erhvervet anvendes også

Se middeldatabasen

Tilhørsforhold i svamperiget

algesvampene


Læs om andre bladskimmelsvampe


Falsk meldug stedmoderblomster: falsk meldug stedmoderbomst.html
Rosenskimmel: rosenskimmel.htm
Agurkskimmel: agurkskimmel.htm
Løgskimmel: loegskimmel.htm
Kartoffelskimmel: kartoffelskimmel.htm
Salatskimmel: salatskimmel.htm
Vinskimmel Vinskimmel.html

se evt: MiddeldatabasenOpdateret d. 02.01.2023

Valid HTML 4.0 Strict