Til forsiden

April

Prognosen for måneden siger (afhængig af geografisk beliggenhed):
Stæren er kommet
  • Middel af maksimum temperatur: 11,2 gr. C
  • Middeltemperatur : 7,2 gr. C
  • Middel af minimumstemperatur: 3,4 gr. C
  • Nedbør: 38,5 mm
  • Frostdøgn: 4,2
  • Solskinstimer : 146
Kilde:DMI

http://www.dmi.dk/dmi/index/danmark/oversigter/klimanormaler.htm


Indendørs:  Så kom foråret og dermed lyset. Pas på med den kraftige sol. En del potteplanter skal nu trækkes længere tilbage i stuen eller placeres i vinduer der ikke vender mod syd .
Den nye vækstsæson skal til at begynde.Det er nu at vore potteplanter gerne vil omplantes og have nyt vækstmedium.
Der findes mange typer af pottemuld. Generelt er lyst, groft sphagnum bedre end mørkt og fint, idet den mørke, meget omsatte, har tendens til at "klaske sammen", hvilket giver dårlige iltforhold. Lerpotter er bedre end plastpotter idet den større fordampning fra siderne, medfører større luftudskiftning. Brugen af potteskjulere er en af de bedste måde at slå planter ihjel på (overvanding).
Det er bedst at anvende pottemuld der indeholder gødning samt ikke har for lav en surhedsgrad (PH:5,5-6,5).


Køkkenhaven

Selv om det kan være ganske koldt og risiko for nattefrost her i april kan vi ikke vente..............

Vintergæk

I drivhuset står nogle af planterne klar til at komme ud.
Foto: Magnus Gammelgaard.

Vintergæk

Bedst er det at starte under beskytteforhold som her i en mistbænk.
Foto: Magnus Gammelgaard.

kartofler kartofler

Efter ca 3 ugers opvarmning under plasttunnel, er jorden nu tjenlig til at modtage de tidligekartofler fra drivhuset.
Foto: Magnus Gammelgaard.


kartofler kartofler

Udsætning af alle potterne før plantningen letter arbejdet med fordelingen.
Foto: Magnus Gammelgaard.

kartofler kartofler

I 2007 blev det meget tidligt forår. Plantningen af kartoflerne blev udført sids i Marts. Billederne her er taget fredag d. 6 april.
D. 4 april havde vi 4 graders frost om natten, hvilket nogle steder gav skader på planterne under plasten (billedet til højre).
Foto: Magnus Gammelgaard.

Ved dyrkning af tidlige kartofler kan man ofte høste alle kartoflernes før kartoffelskimlen angriber.

stikløg Ærter

Stikløg og ærter blev i 2006 lagt d. 15 april.
Foto: Magnus Gammelgaard.

salat salat

Salaten blev udplantet fra drivhuset og dækket med net mod duerne.
Foto: Magnus Gammelgaard.

krokus

Køkkenhaven er godt igang her i midten af april
Foto: Magnus Gammelgaard.

Vintergæk

Vintergækker står flot her i april
Her i en dobbelt udgave.
Foto: Magnus Gammelgaard.

Udendørs:  Foråret er her Det vi igennem måneder har ventet på.
parasiteret bladlusDet er ved at være tid at få hentet de overvintrede planter ud fra deres gemmesteder. Har de nu overlevet vinteren ?. Allerede nu sees de første skadedyr. På nye skud findes bladlus der har overlevet vinteren.
Det er vigtigt ikke at skride til en forhastet beslutning, som at foretage en sprøjtning.
I forbindelse med de levende bladlus findes ofte såkaldte mumificerede bladlus (som på billedet). Disse indeholde en snyltehveps som bare venter på lidt varme i vejret. Herefter flyver de voksne snyltehvepse ud og lægger deres æg i nye bladlus.
guldojeGuldøje er en anden af de gratis glæder vi støder på. Disse smukke og elegante insekter med gennemsigtige vinger overlever ofte på lofter og i udhuse. Om foråret flyver de ud og lægger æg på blade hvor der findes angreb af bladlus. Det er larverne af guldøje der er glubske rovdyr. Disse kaldes bladlusløver.
mariehone Mariehønen.............. børnene elsker den. En solskinsdag, et sted hvor der er læ. Her samles de for at blive opvarmet og få den fornødne energi til at flyve. Sæt børnene til at indsamle dem og anbring dem ved dine overvintrede planter med bladlus.
Mariehønen og dens larve er udmærkede bladlusspisere. Den er dog lidt langsom i opformering, især ved lav temperatur. Dette betyder ofte at bladlusene er blevet til mange før mariehønsene for alvor går i aktionKræftsår

Især på frugttræer findes i øjeblikket sår på stammer og grene. Disse sår er ofte inficeret med svampesygdommen frugttrækræft (Nectria galigena). Ved beskæring med kniv eller saks, fjernes disse sår. Dybe sår i grene medfører ofte at hele grene må fjernes. Se: frugttraekraeft.htm

Pæregalmyg

Det er nu, lige før at pæretræerne springer ud, at en eventuel bekæmpelse skal finde sted.
Læs hvordan i : problemknuser

Blommehvepse

Dette skadedyr eller mere specifikt dens larve, kan gøre et betydeligt indhug i pærerne.......... nogle gange en fordel.
Læs under blommehvepse: blommehveps.htm

Rosenstråleplet

Svampesygdommen stråleplet medfører at mange roser står næsten uden blade i slutningen af sommeren.
Læs: Rosenstråleplet

Æbletræer

Om ikke så længe (lige før blomstringen), findes ofte små larver af (knopviklere eller frostmålere), se evt. knopvikler.htm , der er igang med at fortære de nye blomsterknopper.
Har man kun et enkelt lille æbletræ er det lidt ærgeligt at miste de fleste blomster og dermed frugter. Det er i dette tilfælde muligt med fingrede at fjene nogle af disse små larver. Sæt i øvrigt mejsekasser op i haven da larverne er et godt fødegrundlag for disse.

Græsplænen

Græsset ser på nuværende tidspunkt lidt kedelig ud, er der for meget mos, skal der gøres noget ?.....læs: mos.htm  eller skal foåret bruges til en velfortjent afslapning i solen oven på den mørke vinter.

Biopesticider

Har man lyst til at forsøge sig med nogle af de gamle huskeråd eller alternative bekæmpelsesmetoder se :botaniskpest.htm

Helleborus Helleborus

Juleroser (Helleborus) står flot her i april
Foto: Magnus Gammelgaard.


Helleborus Helleborus

Juleroser (Helleborus) står flot her i april
De kan dog angribes af bladpletsvampe, se evt.: spoergogsvar.htm
under julerose
Foto: Magnus Gammelgaard.Til forsiden
Opdateret d. 19.12.2022