Til forsiden

Plantesygdomme og skadedyr udendørs i Juni

Podosphaera  leucotricha Æblemeldug
 En hvid belægning på er ikke
til af tage fejl af.
Klip angrebene skud af,
de smitter de sunde
Venturia inaequalis Æbleskurv
Har foråret været fugtigt
kan man nu se kraftige
angreb af æbleskurv
Vælg modstandsdyg-
tige sorter
Cepaea nemoralis Snegle
Snegle og især dræbersnegle
samt plettet voldsnegl kan
gøre et stort indhug i køkken-
havens kulturer
Erwinia carotovora ssp. atroseptica Sortbenssyge
Er en bakteriesygdom der
får kartoffeltoppene
til at vælte.
Brug sunde læggekartofler
og et godt sædskifte
Myzus persicae Bladlus
Bladluspopulationen kan eks-
plodere her i june. Heldigvis
er mariehøns og svirreflue-
larver på vej til at løse proble-
met
Sphaerotheca mors-uvae Stikkelsbærdræber
Stikkelsbærdræber an-
griber både stikelsbær og
solbær
Phytophthora infestans Kartoffelskimmel
Sidst på måneden ses de første
amgreb af kartoffelskimmel.
Nyd de nye kartofler og klip
toppen af ved angreb
Cameraria ohridella Kastanieminérmøl
Medfører tidligt løvfald.
det slår ikke træerne ihjel,
men kan påvirke tilvæks-
ten hos unge træer

Caliroa annulipes Lindebladhvepse
Kan næsten helt afløve mindre
lindetræer.
Heldigvis skyder træerne igen
og sæter nye blade
Dasineura tetensi Solbærbladgalmyg
Har ingen betydning for
udbyttet. Kan dog på-
virke tilvæksten hos
unge buske
Eriophyes vitis
Bladgalmider vin
Bladgalmider på vin er som
regel kun et kosmetisk pro-
blem. Fjerne angrebne blade.
Til næste forår kan man
sprøjtemed svovl
Æblespindemøl
Æblespindemøl
Spinder bladene sammen.
Ser voldsomt ud, men påvirker
næsten ikke udbyttet.
Klip de angrebne skud af

Plantesygdomme og skadedyr indendørs i Juni

Tetranuchus urticae Spindemider
Anskaf rovmider
inden angrebet bli-
for voldsomt
Saisettia coffeae Skjoldlus
Skjoldlus bekæmpes
så snar de opdages
Pseudococcus longispinus Uldlus
Fjernes fra planten
så snart de opdages.
polyphagotarsonemus latus Topskudsmider
Giver krøllede topskud
Myzus persicae Bladlus
Kan beskæmpes bio-
logisk med nyttedyr
Trialeurodes vaporariorum Mellus
Kan bekæmpes med
insektsæbe og
snyltehvepse