ForsidenForsiden
  Besøg fotogalleriet på www.plantesygdomme.dk

Skadedyr

Årevingede

"hvem har 2 par gennemsigtige vinger..?"

Årevingede
Insekter som tilhører denne orden (Hymenoptera) er kent som skadegørere på mange af vore dyrkede planter. Især larvestadiet kan gøre store indhug og skader på forskellige afgrøder.
Foto: Magnus Gammelgaard.


De årevingede

Insekt ordenen årevingede (Hymenoptera) er en af de største insektgrupper, med mere end 250.000 beskrevne arter på hverdensplan og ca 5.000 i Danmark. Denne orden opdeles som det ses på billedet i 2 underordener, henholdsvis savhvepse (sawflies) (Symphyta) og stilkhvepse (Apocrita.)

Typisk har de årevingede 2 par klare vinger, hvoraf forvingerne er de største. For- og bagvinger er holdt sammen af en række kroge, der sidder på forranden af bagvingen, og som griber fat om en ombøjet kant af forvingen. Hovedet er bredt og stærkt afsnøret fra forbrystet. De fleste voksne er udstyret med en brod der fungere som æglægningsredskab eller forsvarsvåben.

Savhvepse (Sawflies) (Symphyta)

Har ikke "hvepsetalje"
Larverne er med ben og øjne
  • Træhvepse (Siricidae)
  • Bladhvepse (Tenthredinidae) larverne har mindst 6 par gangvorter
  • Spindehvepse (Pamphiliidae)

Stilkhvepse (Apocrita)

Har "hvepsetalje"
Larverne er maddiker.
  • Galhvepse (Cynipidae) (Parasitica).
  • Snyltehvepse (Entomophaga) (Parasitica)
  • Gravehvepse (Sphecidae)
  • Gedehamse (Vespidae)
  • Myrer (Formicidae)
  • Bier (Flere)

Årevingede som gør skader på planterOpdateret d. 10.02.2021

Valid HTML 4.0 Strict