ForsidenForsiden
  Besøg fotogalleriet på www.plantesygdomme.dk


Generelt om de årevingede

Skadedyr

Lille Rosenbladhveps (Blennocampa phyllocolpa, B.pusilla)

"Hvem har ruller rosenbladene på langs..?"

Blennocampa phyllocolpa
Sådanne sammenrullede blade er et typisk symptom på angreb af den lille rosenbladhveps (Blennocampa phyllocolpa)
Her fotograferet på en vildrose. Foto: Magnus Gammelgaard.
Navne

Rose leaf-rolling sawfly (English)
Rosenblattwespe (German)

Lille rosenbladhveps

Roser angribes som bekendt af en lang række skadedyr, der ofte generer prydværdien. Bare inden for gruppen af bladhvepse findes flere arter der angriber roser. Rosensyhvepse (Arge ochropus). (Endelomyia aethiops) se  Billed25.htm   skeletterer bladene fra oversiden,  Rosenboreren (Ardis brunniventris) udhuler skudene.

Den lille rosenbladhveps ruller bladene sammen på langs og benævnes ofte som cigarrulleren.

Blennocampa phyllocolpa Blennocampa phyllocolpa
Her er det lykkes at rulle bladet ud, så den lille lysegrønne fæter kommer til syne.
.(Blennocampa phyllocolpa). Foto: Magnus Gammelgaard.
Symptomer

Angrebene er lette at kende. Bladene ruller sammen på langs således at bladkanterne rulles nedad og ind mod midten. Der er tale om en meget kraftig sammenrulning, der vanskeligt lader sig rulle op igen, selv for folk med megen fingernemhed. Når det endelig lykkes, er bladet normalt gået itu.
De angrebne blade kan være placeret tæt op af blade helt uden symptomer.

Som regel er angrebet svagt og har kun en begrænset betydning. Ved kraftige angreb nedsættes pydværdien selvfølgelig, men det er sjældent at væksten påvirkes nævneværdigt.
De fleste rosenarter kan angribes, men inden for haveroserne er det ofte klatreroserne, det går hårdest ud over.

Symptomerne på angreb af lille rosenbladhveps kaldes ofte for bladrullesyge

Livscyklus

Den voksne bladhveps er ikke mere end 3-5 mm lang og mørkfarvet, med gennemsigtige vinger. Derfor ses den sjældent.
Hvepsen kommer frem i maj måned, parrer sig, hvorefter hunnen stikker sine æg ind i bladvævet. Samtidig udskilles et kemisk stof der får cellerne til at dele sig abnormt, hvorefter bladet ruller sig sammen. Bladet er derfor ofte helt sammenrullet inden larven klækker. Dette forklarer at mange sammenrullede blade tilsyneladende er tomme, når man åbner dem.

De nyklækkede larver er i begyndelsen næsten gennemsigtige. De lever en beskyttet tilværelse inde i sammenrulningen, hvor de ernærer sig af bladet. I juni juli måned er har de nået en størrelse på ca. 10 mm. De forlader bladene og overvintrer i jorden i en kokon. Forpubningen sker om foråret.
Der er kun en generation pr. sæson.

Modforanstaltninger

  • Biodiversitet: dyrkning af mange forskelligartede planter i haven, giver muligheder for levesteder for mange forskellige insekter, heerunder også forskellige snyltehvepse, der kan angribe larverne.


Bekæmpelse

Normalt er det ikke nødvendigt at foretage bekæmpelse af dette skadedyr, men ved karftige angreb kan reducere bestanden det følgende år.
  • Fjern sammenrullede blade: Larverne forlader de sammenrullede blade i løbet af juni-juli måned, for at gemme sig i jorden. Det kan derfor betal esig at fjerne disse og bortskaffe dem
  • Kultivering af jorden: Da larverne gemmer sig i de øverste jordlag i overvintringsperioden, kan en bearbejdning af denne genere deres udvikling (udtørring) og mindske et kommende angreb, det følgende forår


Kemisk Bekæmpelse

Der findes ikke godkendte kemiske bekæmpelsesmidler for private havejere til dette skadedyr.


Roseneksperten Peter Jordt har følgende god råd til bekæmpelse af lille rosenbladhveps:

Hvordan kan jeg bekæmpe bladrullesyge hos mine roser?

SVAR
Årsagen til bladrullesyge er en lille rosenbladhveps, hvis larver lever inde i de sammenrullede blade. Desværre opdager man som regel først problemet, når larven har forladt sit rulle-blad og forpuppet sig i jorden, og da er det for sent at gøre noget i år. Men ifølge Haveselskabets rosenekspert, Peter Jordt, kan du forebygge angreb næste år. Det gør du ved at holde godt øje med dine roser og skære skuddene med de angrebne blade tilbage til et sundt blad, så snart bladet viser tegn på at udvikle sig forkert, så er der god chance for at fange larven, mens den stadig er i bladet. Det vil forsinke rosens blomstring med 15-20 dage. Du kan forebygge nye angreb ved at fjerne de øverste 5-6 cm af jorden under rosen, og erstatte med ny jord og kompost fra et rosenfrit område i din have.Andre bladhvepse:

Opdateret d. 04.01.2023

Valid HTML 4.0 Strict