ForsidenForsiden
  Besøg fotogalleriet på www.plantesygdomme.dk


Generelt om de årevingede

Skadedyr

Stor stikkelsbærbladhveps (Nematus ribesii )

"hvem afløver mine stikkelsbærbuske..?"

Nematus ribesii
Kraftige angreb af stikkelsbærbladhvepselarver kan forårsage buske, næsten helt uden løv (Nematus ribesii). Foto: Magnus Gammelgaard.


Nematus ribesii
Kraftige angreb af stikkelsbærbladhvepselarver kan forårsage buske, næsten helt uden løv (Nematus ribesii). Foto: Magnus Gammelgaard.


Nematus ribesii
Her ses den voksne stikkelsbærbladhveps (Nematus ribesii). Foto: Magnus Gammelgaard.


Nematus ribesii
Æggene lægges på bladnerverne på bladundersiden (Nematus ribesii). Foto: Magnus Gammelgaard.


Nematus ribesii
Nyklækkede larver i hver sit "vindue" (Nematus ribesii). Foto: Magnus Gammelgaard.


Navne

Gooseberry Sawfly (English)
Gelbe Stachelbeerblattwespe (German)

Stor stikkelsbærbladhveps

Hen på sommeren hænder det at stikkelsbærbuskene pludselig optræder meget tynde, næsten uden blade, eller man pludselig opdager, det er meget lettere at se bærrene end tidligere. Kikker man nærmere efter ses at bladnerver og stilke sidder tilbage, men selve bladpladen er væk.
Disse symptomer er ofte tegn på angreb af bladhvepselarver, nærmere bestemt larver af stor stikkelsbærbladhveps. Larverne gemmer sig ofte på bagsiden af bladene og angreb ses ofte først på de nederse blade inde i midten af buskene.
Et svagt angreb hvor enkelte blade bliver spist betyder slet ingen ting, men er buskene helt afløvet, vil det ofte medføre at bærrene tvangsmodner og udbyttet den kommende sæson bliver væsentligt lavere.

Den voksne bladhveps er 6-8 mm stor, med orange krop. Det er dog larven vi lægger mærke til. Denne er lys grøn, med sorte prikker og op til 2 cm lang. På de forreste og bageste kropsled ses en tydelig orangefarvning.

Vi kender mange andre slags bladhvepselarver der gør skade på vore afgrøder , se f.eks

Nematus olfaciens Nematus olfaciens
Disse bladhvepse larver har næsten nået fuld størrelse og kræver store mægder af føde
(Nematus ribesii). Foto: Magnus Gammelgaard.


Nematus ribesii
En jordprøve blev udtaget under busken efter et kraftigt angreb. Herefter vasket og kokoner med bladhvepse kom til syne. (Nematus ribesii). Foto: Magnus Gammelgaard.


Nematus ribesii
Nærbilleder af kokoner som larverne har opbygget af jord og stenpartikler. Kokonen hvor hovedet af en bladhveps kan ses, er åbnert med en nål. (Nematus ribesii). Foto: Magnus Gammelgaard.


Symptomer

Ligesom det er tilfældet hos bladhvepselarverne i solbær solbaerbladhvepse.htm ses de første symptomer som små, ofte kantede huller i bladene. Det er som oftest de nederste blade inde i midten af busken, der først ses symptomer på. Finder man disse huller vil man kunne se de små nyklækkede larver sidde her, hvor de indtager den typiske S-formede stilling, en adfærd der er typisk for mange bladhvepselarver.
Der kan forekomme op til 3 generationer pr år og det er især 2. generationen, der medfører kraftige bladgnav. Skaderne er som tidligere nævnt tvagsmodning, dårlig bærkvalitet og dårlig frugtsætning i den kommende vækstsæson.

Livscyklus

De voksne bladhvepse kommer frem fra jorden i slutningen af april, til begyndelsen af maj. Efter parringen lægger de æg på undersiden af stikllesbærbladene. Æggene er ca 1 mm store glasklare og oftest placeret på bladundersiden, typisk ovenpå bladnerverne, hvor de er vanskeligst at få øje på.
De nyklækkede larver gennemløber 5 larvestadier før de firer sig ned til jorden, hvor forpubningen sker. Næste generations voksne fremkommer i juni/juli måned.
Overvintringen sker i en kokon i jorden. Næste år til foråret sker forpubningen.

Modforanstaltninger

  • Biodiversitet: dyrkning af mange forskelligartede planter i haven, giver muligheder for levesteder for forskellige insekter, herunder også forskellige snyltehvepse, der kan angribe larverne.
  • Fugle: mange forskellige fugle efterstræber bladhvepselarver. Sørg for at skabe gode forhold for fuglene ved opsætning af redekasser mv..


Bekæmpelse

Kun ved kraftige angreb er det nødvendigt at foretage sig noget. Det er dog vanskeligt i det tidlige forår, at vurdere hvordan et begyndende angreb vil udvikle sig. I erhvervet hvor man anvender maskinhøst kan der være problemer med larver i plukkekasserne.
  • Indsamling: Afplukning og destruktion af angrebne blade i forsommeren ved 1. generations larver.
  • Kultivering af jorden: Da larverne gemmer sig i de øverste jordlag i overvintringsperioden, kan en bearbejdning af denne, genere deres udvikling (udtørring) og mindske et kommende angreb, det følgende forår
  • Spuling: Ved kraftige angreb kan det lade dig gøre at spule larverne væk fra bladene


Kemisk BekæmpelseAktivt stof Handelsnavn Mere information
Pyrethrin I og II + rapsolie
InsektfriSpruzit N klar til brug, Bonus Insektvæk*)
www.ecostyle.dk/

*)Det gøres opmærksom på at brug af kemiske bekæmpelsesmidler kan skade de naturlige nytteorganismer i haven.Opdateret d. 05.01.2023

Valid HTML 4.0 Strict