ForsidenForsiden
  Besøg fotogalleriet på www.plantesygdomme.dk


Generelt om de årevingede

Skadedyr

Bladhvepse i solbær (Nematus olfaciens )

"hvem gnaver huller i solbærbladene..?"

Nematus olfaciens
Man skal se godt efter for at få øje på de små bladhvepse i kanten af hullet på solbærbladene (Nematus olfaciens). Foto: Magnus Gammelgaard.
Navne

Blackcurrant Sawfly (English)
Blattwespe der schwarze Johannisbeere (German)

Bladhvepselarver i solbær

Små huller i solbærbladene betyder ikke alverden for udbyttet og nogle få blade der har kraftige gnav, heller ikke. Det sker dog at angreb af disse bladhvepselarver kan være så kraftigt, at buskene på det nærmeste er afløvet inden på høsttidspunktet.
I forbindelse med erhvervsmæssig dyrkning af solbær som høstes med maskine, kan der ligeledes opstå problemer når disse larver havner i kasserne sammen med solbærene.
De voksne bladhvepse er 5-7 mm lange og næsten helt sorte med gulorange bagkrop. Vingerne er klare og benene gullige. Larverne bliver ca 2 cm lange. De er grønlige med tydelige sorte prikker. Det første og de sidste 2 kropsled er tydelig gullige. Kroppen er tydeligt besat med sorte strithår. Larven har 4 benpar.

Vi kender mange andre slags bladhvepselarver der gør skade på vore afgrøder , se f.eks

Nematus olfaciens Nematus olfaciens
Til venstre ses den voksne bladhveps. Til højre et af de klare æg som er lagt på bladundersiden
(Nematus olfaciens). Foto: Magnus Gammelgaard.


Symptomer

I starten findes på bladene små kantede huller, der oftest er afgrænset af bladets nerver. Senere når larverne bliver større, fortærrer de efterhånden halve og hele bladplader. Angrebet starter normalt på de nederste blade i solbærbusken, så man skal helt ned og kravle og kikke ind i midten af busken for at finde de første angreb.
Ved kraftige angreb kan buskene være næsten afløvede ved høsttidspunktet, hvilket også kan påvirke næste års udbytte.

Nematus olfaciens Nematus olfaciens
Efterhånden som larverne vokser bliver de mere og mere glubske og lettere at få øje på
(Nematus olfaciens). Foto: Magnus Gammelgaard.


Nematus olfaciens
Her ses kraftige angreb i en solbærplantage allerede i begyndelsen af juni 2011.
Bær på disse buske vil tvagsmodne og tørre ind.(Nematus olfaciens). Foto: Magnus Gammelgaard.


Nematus olfaciens
Bladstykker som ikke er fortæret af larverne ligger på jordoverfladen (Nematus olfaciens). Foto: Magnus Gammelgaard.


Nematus olfaciens
Ved kraftige angreb samler larverne sig om de blade der er tilbage (Nematus olfaciens).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Livscyklus

De voksne bladhvepse kommer frem fra jorden i slutningen af april til begyndelsen af maj. Efter parringen lægger de æg på undersiden af solbærbladene, normalt i den nederste del af busken. Æggene er ca. 1 mm store, i starten helt glasklare og senere lidt mere hvidlige. De lægges enkletvis eller flere sammen, ofte oven på bladnerverne.
De nyklækkede larver gennemløber 5 larvestadier før de firer sig ned til jorden, hvor forpubningen sker. Næste generations voksne fremkommer i juni/juli måned. Det er ofte denne generations larver der forårsager de store skader på solbærbuskene. Visse år kan der forekomme en 3. generation.
Overvintringen foregår i en kokon i jorden og forpubningen sker det følgende forår.

Modforanstaltninger

  • Biodiversitet: dyrkning af mange forskelligartede planter i haven, giver muligheder for levesteder for forskellige insekter, herunder også forskellige snyltehvepse, der kan angribe larverne.
  • Fugle: mange forskellige fugle efterstræber bladhvepselarver. Sørg for at skabe gode forhold for fuglene ved opsætning af redekasser mv..


Bekæmpelse

Det er normalt ikke nødvendigt at foretage nogen form for bekæmpelse af dette skadedyr i privathaver. Visse år kan angrebet dog være meget voldsomt og forårsage tvangsmodning af bærrene, samt nedsat frugtsætning det følgende år. I erhvervet hvor man anvender maskinhøst kan der være problemer med larver i plukkekasserne.
  • Indsamling: Afplukning og destruktion af angrebne blade i forsommeren ved 1. generations larver.
  • Kultivering af jorden: Da larverne gemmer sig i de øverste jordlag i overvintringsperioden, kan en bearbejdning af denne, genere deres udvikling (udtørring) og mindske et kommende angreb, det følgende forår
  • Spuling: Ved kraftige angreb kan det lade dig gøre at spule larverne væk fra bladene


Kemisk BekæmpelseAktivt stof Handelsnavn Mere information
Pyrethrin I og II + rapsolie
InsektfriSpruzit N klar til brug, Bonus Insektvæk*)
www.ecostyle.dk/
*) Midlet er godkendt til bekæmpelse af bladlus i solbær og har en sideeefkt på solbærbladhvepselarve hvis disse forefindes i de aller tidligste stadier.

Det gøres opmærksom på at brug af kemiske bekæmpelsesmidler kan skade de naturlige nytteorganismer i haven.Opdateret d. 05.01.2023

Valid HTML 4.0 Strict