Til forsiden

Plantesygdomme og skadedyr udendørs i Februar

Lav Lav
Er ikke skadelig for
planterne, men indi-
kerer at væksten
ikke er optimal
Mos Mos
Optræder på skygge-
fulde områder.
Måske du skal dyrke
noget andet her
Taphrina betulina Heksekoste
Heksekoste er ikke,
men iøjnefaldende
hos birk
Urocystis eranthidis Eranthisbrand
Sygdommen er sjæl-
dent et voldsomt
problem
Nectria cinnabarina Cinnobersvamp
Fjern grene med de gule
sporepuder. De er døde.
Klip i det sunde væv
under angebet
Nectria galligena Frugttrækræft
Er en alvorlig syg-
dom. Beeskær kun
i tørre perioder
med solskin
Musegnav Musegnav

Beskyt dine træer mod
 musegnav. Sæt fælder i
drivuset for at beskytte
løg og kolde
Cecidophyopsis ribis Solbærknopgalmider
Netop i denne måned
erdet let at lokalisere
og fjerne de angrebne
knopper
Deer Rådyr
Rådyr elsker forårs-
blomster. Sæt hegn
om hele haven eller
en mindre del
Lepus europaeus Haregnav
Der er stadig risiko
for skader. Især
hvis jorden er dækket
af sne

Plantesygdomme og skadedyr indendørs i Februar

Tetranuchus urticae Spindemider
Bekæmpes effektivt
med insektsæbe og
rovmider
Saisettia coffeae Skjoldlus
Vær på forkant
og start behandling
tidligt
Pseudococcus longispinus Uldlus
Vær på forkant
og start behandling
tidligt
polyphagotarsonemus latus Topskudsmider
Et problem under
varmeog fugtige
dyrkningsbetin-
gelser
Myzus persicae Bladlus
Kan beskæmpes
med snyltehvepse
og galmyg eller
insektsæbe
Trialeurodes vaporariorum Mellus
Kan bekæmpes
med snyltehvepse
eller insektsæbe