Til forsiden

Svampesygdomme

  Besøg fotogalleriet på www.plantesygdomme.dk


Birkerust (Melampsoridium betulinum)

Melampsoridium betulinum
Også Himalayabirk (Betula utilis) kan angribes af rust.
Foto: Magnus Gammelgaard.


Birkerust

Angreb af birkerust er særdeles almindeligt over det ganske land. Det er dog sjældent at det har den store vækstmæssige betydning. Kun når det drejer sig om planteskoler og udvalgte birke arter kan sygdommen afløve planterne tidligt og derved stoppe tilvæksten.

Melampsoridium betulinum
Birkerust ses tydeligst på bagsiden af bladene, her på Himalayabirk (Melampsoridium betulinum).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Symptomer


Melampsoridium betulinum
Her et nærbillede af de knaldgule sommersporer som spredes til nye blade (Melampsoridium betulinum).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Lyst-orangegule sporerhobe på bag siden af birkebladene. Det er ikke til at tage fejl af når birkerusten florerer. Der er stor forskel på de forskellige birkearters modtagelighed for rust, dunbirk, (Betula pubescens) er meget modtagelig, vortebirk (Betula pendula) er mindre modtagelig. På billederne er det Himalayabirk (betula utilis) der har fået birkerust.
De gullige sommersporer afløses om efteråret af mere brunlige sporer (teleutosporer) som er tykvæggede og beregnet på overvintring.

Sygdomsforløb


Afhængig af fugtighedsforholdene kan rustangreb ses fra foråret af, men normalt først i begyndelsen af sommeren. De gule pletter er svampens epidemiske stadium og består af såkaldte sommersporer (uredosporer), der er i stand til at inficere nye blade i nærheden eller bæres et stykke vej med vinden.
Der foregår flere cyklus i løbet af en vækstsæson.
Når efteråret nærmer sig udvikles de såkaldte vintersporer (teleutosporer) som er tykvæggede. Disse falder ned og overvintrer sammen med bladene. Overvintring kan også finde sted i forbindelse med knopper på træerne. Værtskifte: som hos mange andre rustarter har birkerust også en sekundær værtplante. Der nævnes arter af lærk (bl.a Larix decidua). Fra telutosporerne spirer om foråret såkaldte basidiesporer, der er i stand til at inficere lærk. På lærk udvikles skålruststadiet (æcidiesporer). Dette sstadie er dog aldrig beskrevet på lærk under Danske forhold. Man må således formode at overvintringen i forbindelse med knopper er den vigtigste under vore breddegrader.

Melampsoridium betulinum
Birkerust kan også ses på bladoverfladen.(Melampsoridium betulinum).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Birkerust trives især under fugtige forhold. Angreb ses især på nye skud, især genvækst fra stød kan være helt gule.

Modforanstaltninger


Da overvintringen i nogen grad sandsynligvis sker i forbindelse med nedfalden løv, kan det måske begrænse udviklingen at rive dette sammen og bortskaffe det inden vinteren.


Fjern de sekundære værter


Effekten af denne fremgangsmåde er sandsynligvis begrænset.

Endelig er det som hos mange andre plantesygdomme vigtigt at værtplanterne er i så god kondition som muligt. Svækkede planter er mere følsomme fo angreb.
Se i denne sammenhæng evt. silicium.htm

Kemisk bekæmpelse

Der findes ikke virksomme kemiske bekæmpelsesmidler mod denne svampesygdom, godkendt til privathavebruget

Alternativer

Der har i årenes løb været afprøver en del alternative midler mod rust se: altplantesygdomme.htm


Ønsker du at læse om andre rustsygdomme kan du besøge

Jeg modtager særdeles gerne gode råd, som jeg så skal forsøge at videreformidle.!

Opdateret d. 30.12.2022