Til forsiden

Svampesygdomme

  Besøg fotogalleriet på www.plantesygdomme.dk


Ellerust (Melampsoridium ssp.)

Melampsridium ssp.

Orange til gullige pletter på undersiden af elleblade er tegn på angreb af ellerust (Melampsoridium ssp.) Her fotograferet på rødel
Foto:Magnus Gammelgaard.

Symptom

Hen på sensommeren optræder der tit på ellebladene, små gullige til orange pletter.
Disse pletter er det tydelige tegn på ellerust. Imidlertid har der været en del forvirring med hensyn til artsbestemmelsen og deraf navngivningen af denne rustsygdom, men de seneste oplysninger tyder på at der er tale om arten Melampsoridium hiratsukanum

El hører til birkefamilien, hvorfor det i nogen litteratur anføres at det er birkerust (Melampsoridium betulinum), der også inficere elleblade. Angreb af ellerust er uhyre almindelig og findes både på rødel (Alnus glutinosa) og hvidel (Alnus incana).

Melampsoridium ssp.

Nærbillede af ellerust med de typiske sommersporer (uredosporer) (Melampsoridium ssp.)
Foto:Magnus Gammelgaard.

Hen på efteråret dannes mørkebrune såkaldte teluotosporer, der ses som små sorte pletter på bladundersiden. Disse sporer som er relativt tykvæggede, fungerer som overvintrings organ, i forbindelse med de nedfaldne blade.

Kraftige angreb af ellerust medfører tidligt løvfald.
Som for andre svampesygdomme er klimaet særdeles vigtigt for spredningen og udviklingen af svampen. Fugtighed i somerperioden fremmer udviklingen.

Angreb af ellerust har ikke den store betydning i danmark, da dyrkning af el som decideret prydtræ er begrænset.

Værtskifte

Som mange andre rustsygdomme har også ellerust værtskifte. I litteraturen angives at lærk at være vært for det såkaldte æcidiestadium

Sygdomsforløb

De gule uredosporer (sommersporer) transporteres med vinden til nærtstående elletræer og kan give anledning til flere sygdomcyklus.
Når efteråret nærmer sig dannes telier med teleutosporer som falder til jorden og overvinter sammen med bladene.
Om foråret danner disse sporer såkaldte basidiosporer, som inficerer nålene på fyr eller lærk.

Pyknidier og gule æcidiesporer udvikles efter få uger. Det er æcidiesporerne der kan inficere el.
Det er dog overvejende sandsynligt at ellerust kan overvintre på el som mycelium, hvorfor de nævnte værter ikke er nødvendige for at få en sygdomsudvikling.

Se evt. svamperiget.htm og lokaliser hvor poppelrust befinder sig.

Modforanstaltninger
Da overvintringen i nogen grad sandsynligvis sker i forbindelse med nedfalden løv, vil det være en god ide at rive dette sammen og bortskaffe dette inden vinteren.
Normalt giver denne plantesygdom dog ikke anledning til de store skader.

Fjern de sekundære værter:
Effekten af denne fremgangsmåde er sandsynligvis begrænset.

Endelig er det som hos mange andre plantesygdomme vigtigt at værtplanterne er i så god kondition som muligt. Svækkede planter er mere følsomme fo angreb.
Se i denne sammenhæng evt. silicium.htm

Kemisk bekæmpelse

Der findes ikke kemiske bekæmpelsesmidler godkendt for private haveejere til bekæmpelse af denne skadegører


I erhvervet


Alternativer.

Der har i årenes løb være afprøver en del alternative midler mod rust se: altplantesygdomme.htm

Tilhørsforhold i svamperiget

RustsvampeneØnsker du at læse om andre rustsygdomme kan du besøge

Jeg modtager særdeles gerne gode råd, som jeg så skal forsøge at videreformidle.!


Opdateret d. 02.01.2023
Til forsiden