Til forsiden

Svampesygdomme

  Besøg fotogalleriet på www.plantesygdomme.dk

Puccinia allii

Sidst på sommeren, først på efteråret ses små orangerøde pletter på porrebladene, et sikkert tegn på angreb af porrerust.
(Puccinia allii)
Foto: Magnus Gammelgaard


Symptomer:


Rustrøde eller orange små pletter på porrebladenes over- og underside er sikre symptomer på rust angreb i porrer. Porrerust er en almindelig sygdom i privathaver, men klimaforholdene er vigtige for udviklingen af sygdommen, hvor en fugtig sommer normalt giver rusten gode udviklingsmuligheder.

Porrerust angriber afgrøder inden for Allium-familien, hvilket indebærer at også løg og purløg tit ses angrebet.
Om porrerust og løgrust faktisk er to forskellige arter vides ikke (jeg gør ikke).
Der er stor forskel på sorternes modtagelighed, men det er sjældent at vi som hobbydyrkere har adgang til denne information, hvis overhovedet den findes. Rustsporerne spirer direkte ind i plantecellerne og efterhånden visner bladene. Det gælder altså om at få spist så mange porer som muligt når man først har opdaget at rust angrebet er igang.

Puccinia allii

Rustpustler på oversiden af et porreblad.
(Puccinia allii)
Foto: Magnus Gammelgaard


Udviklingsforløb:

De orange sommersporer er svampens epidemiske struktur der spredes fra pante til plante med vinden. Sidst på sommeren udvikles de såkaldte vintersporer (Telutosporer) som er tykvæggede og kan tål ret lave frostgrader. Infektionen om foråret sker således fra overvintrede planter, hvorfor det ud fra et bekæmpelsessynspunkt er vigtigt at udgå overvintrede planter eller planterester.
Som andre rustsygdomme har porrerusten sikkert en sekundær vært, men jeg kender den ikke ?.

Puccinia allii

Nærbillede af porrerust. Sporerne predes fra pustlerne til nye planter.
(Puccinia allii)
Foto: Magnus Gammelgaard


Puccinia allii

Nærbillede af en pustel med modne uredosporer.
(Puccinia allii)
Foto: Magnus Gammelgaard
Puccinia allii

Her ses løgrust på purløg.
(Puccinia allii)
Foto: Magnus Gammelgaard
Puccinia allii

Uredosporer af porrerust fotograferet i lysmikroskop.
(Puccinia allii)
Foto: Magnus Gammelgaard
Se evt. 
svamperiget.htm og lokaliser hvor porrerust befinder sig i systemet.

Bekæmpelse:Kemisk bekæmpelse

Der findes ikke kemiske bekæmpelsesmidler godkendt for private haveejere til deenne svampesygdom.

I erhvervet anvendes også midlerne:

Modforanstaltninger
Da overvintringen sker i forbindelse med gamle porreplanter eller planteaffald gælder det om at udgå, at dette er tilstede om foråret.


Sorter: kender man modstandsdygtige sorter bør disse vælges. Frank K. Hansen nævner i bladet haven nr. 3, 2008, følgende sorter som ikke er så slemme til at få angreb: ''Bandit'-F1og 'Autumn Giant 2-Porvite'.

Endelig er det som hos mange andre plantesygdomme vigtigt at værtplanterne er i så god kondition som muligt. Svækkede planter er mere følsomme fo angreb.
Se i denne sammenhæng evt. silicium.htmAlternativer.

Der har i årenes løb være afprøver en del alternative midler mod rust se:altplantesygdomme.htmØnsker du at læse om andre rustsygdomme kan du besøge

Tilhørsforhold i svamperiget

Rustsvampene


Opdateret d. 05.01.2023
Til forsiden