Til forsiden

Svampesygdomme

  Besøg fotogalleriet på www.plantesygdomme.dk


Perikonrust (Melampsora hypericorum)

Melampsora hypericorum

Gullige pletter på perikon er meget almindeligt sidst på sommeren (Melampsora hypericorum.)
Foto:
Magnus Gammelgaard.

Symptom

Gullige eller rustrøde pletter på blade af perikon, er et sikkert tegn på angreb af perikonrust (Melampsora hypericorum).

På oversiden af bladene ses karateristiske afgrænsede gullige felter, men det er på undersiden at man skal finde sporerne.

Melampsora ssp.

Symptomerne på bladoversiden er gullige, skarpt afgrænsede felter (Melampsora hypericorum.)
Foto:
Magnus Gammelgaard.

Melampsora ssp.

På undersiden af bladene ses rustpuderne tydeligt. Nederst indsat et nærbillede. (Melampsora hypericorum.)
Foto:
Magnus Gammelgaard.

Afhængig af klimaet ses de første symptomer i løbet af sommeren. Kraftige angreb medfører ofte nekrotiske blade og giver anledning til tidlig bladfald.
Normalt skader det ikke planterne at de får lidt bladpletter eller taber bladene lidt tidligere end normalt.
Perikonrust har ikke behov for en anden værtplante for at kunne overleve vinteren. Svampen overvintrer som sporer i forbindelse med bladene eller som mycelium i firbindelse med knopskæl.
Både vilde planter samt dyrkede arter er vært for denne rustsygdom, der til gengæld ikke smitter andre planteslægter.

Perikonrust angriber de fleste arter (og sorter) af hypericum. Arter af H. calysinum angives at være meget modtagelige.

Som for andre svampesygdomme er klimaet særdeles vigtigt for spredningen og udviklingen af svampen. Fugtighed i forår- og sommerperioden fremmer udviklingen af rust. Især hvis planterne til stadighed vandes fra oven kan der opstå problemer med tidlig løvfald.

Modforanstaltninger
  • Undgå at foretage vanding fra oven så planterne ikke står fugtige hele natten.
  • Fjern angrebne blade når de lokaliseres
  • Da overvintringen sandsynligvis sker i forbindelse med nedfalden løv, vil det være en god ide at rive dette sammen og bortskaffe dette inden vinteren.


Endelig er det som hos mange andre plantesygdomme vigtigt at værtplanterne er i så god kondition som muligt. Svækkede planter er mere følsomme fo angreb.
Se i denne sammenhæng evt. silicium.htm

Kemisk bekæmpelse


Der findes ikke kemiske bekæmpelsesmidler godkendte for private haveejere til denne svampesygdom.I erhvervet anvendes også midlerne:


Alternativer.

Der har i årenes løb være afprøver en del alternative midler mod rust se: altplantesygdomme.htm


Tilhørsforhold i svamperiget

Rustsvampene

Ønsker du at læse om andre rustsygdomme kan du besøge


Jeg modtager særdeles gerne gode råd, som jeg så skal forsøge at videreformidle.!

Tilhørsforhold i svamperiget

Rustsvampene
Opdateret d. 04.01.2023
Til forsiden