Til forsiden

Svampesygdomme

  Besøg fotogalleriet på www.plantesygdomme.dk


Pucciniastrum epilobii

Gullige til orange pletter på bagsiden af bladene, afslører angreb af fuchsiarust (Pucciniastrum epilobii)
Foto:
Magnus Gammelgaard.Nærbillede af fuchsiarust (Pucciniastrum epilobii).
Foto:
Magnus Gammelgaard.

Rustsygdomme er ligesom meldug svampesygdomme der er særdeles værtsspecifikke. Det vil sige at rust på fuchsia kun angriber andre fuchsia (eller deres sekundære værter).

Fuchsiarust er i Danmark et relativt nyt begreb hos samlere af denne spændende planteslægt og har i de senere år været særdeles drilagtig for mange dyrkere.

Specielt når det drejer sig om viderekultur af småplanter kan bladangrebene være så kraftige at planterne kommer til at mangle blade til den videre vækst og langsomt dør.
Hos ældre planter går det normalt ikke så galt, men plantevæksten bliver dog ofte sat kraftigt i stå.

Fuchsiarust skal for at kunne trives have fugtighed.
Især vil et fugtigt forår (som i 2003) ofte give anledning til tidlig etablering af rust og dermed på længere sigt, mulighed for særdeles kraftige angreb.

Værtskifte
Som de fleste andre rustsvampe har også fuchsiarust såkaldt værtsskifte med andre plantearter.
Det drejer sig om Epilobium (dueurt), hvoraf der findes 8-9 forskellige arter i Danmark, samt planteslægterne natlys (Godetia), gederams (Chamerion)og Mølleblomst (Clarkia tilhører natlysfamilien)
Dueurt er en særdeles almindelig ukrudtsplante i vore haver.
På dueurt udvikles de såkaldte uredosporer som direkte kan inficere fuchsia. Senere på sommeren udvikles såkaldte teleutosporer der er mere tykvæggede og kan overvintre.

Pucciniastrum epilobii

Forskellige arter af dueurt (Epilobium) er vært for fuchsiarust
Foto:
Magnus Gammelgaard.

Pucciniastrum epilobii

Gullige områder på bladoversiden af dueurt, indikerer at der er angreb af rust (Pucciniastrum epilobii)
Foto:
Magnus Gammelgaard.

Pucciniastrum epilobii

På bagsiden af bladene (her dueurt), dannes sidspå sommeren de såkaldte teleutosporer (Pucciniastrum epilobii)
Foto:
Magnus Gammelgaard.

Pucciniastrum epilobii

Gederams kan også angribes af samme rustart (Pucciniastrum epilobii)
Foto:
Magnus Gammelgaard.

Pucciniastrum epilobii

Gederams med rustsporer på bladundersiden (Pucciniastrum epilobii)
Foto:
Magnus Gammelgaard.Forskellige arter af ædelgran er mellemvært for Fuchsiarust.
I litteraturen nævnes:
Nærbillede af såkaldte æcidiesporer på ædelgran.
Foto:
Magnus Gammelgaard.


Rust på ædelgran er dog under vore himmelstrøg ikke så stort et problem som den derimod er under sydligere breddegrader.Måske den også bliver det her i Danmark i fremtiden
Det er det såkaldte æcidiestadie der udvikles på ædelgran ud fra såkaldte spermagonier. På Fuchsia udvikles kun sommersporer (uredosporer) og om efteråret vintersporer (teleutosporer). Disse spier med basidiesporer som kun kan inficere ædelgran.


Det ser imidlertid ud til at disse værtsskifter ikke er "tvungne". Det vil sige at fuchsiarust sagtens kan trives og overvintre på fuchsia fra år til år, uden at de andre nævnte plantearter er tilstede.


Værtplanter
Spermagonier findes på oversien af nåle på Abies arter
Æcidiesporer findes undersiden af nåle på Abies arter


Værtplanter
Uredosporer (sommersporer) findes før på undersiden af Fuchsia blade og senere på undersiden og stængler
Teliesporer (tykvæggede)sporer findes mest på underside af blade
Basidiesporer spirer om foråret fra Teliosporerne og kan inficere Abies


Biologi
Sporerne der i forårsperioden og om sommeren findes på fuchsia, er de såkaldte uredosporer, som er i stand til i en uendelighed, at danne nye generationer. Disse sporer er generelt følsomme for udtørring.
Sidst på sommeren udvikles de sakaldte teleutosporer som er to-cellede sporer med ret tykke vægge. Disse sporer er generelt bedre egnet til overvintring i forbindelse med plantemateriale.

Rustsporer kan overvintre i forbindelse med blade (og det er overvejende sandsynligt at også mycelium kan overvintre i forbindelse med grene, lige som det er tilfældet med rust på solbær).

Sporerne spredes let med vinden og har man om foråret et klima med megen fugtighed, vil et angreb hurtigt kunne udvikle sig.

Modforanstaltninger
Undgå at anskaffe planter fra dyrkere med fuchsiarust. Denne mulighed er tilstede, men vel ikke til at praktisere for samlere ?

Modstandsdygtige sorter:
Der er stor forskel på de enkelte sorters modtagelighed. Mulighederne for af den vej at begrænse angrebet er tilstede, men da fuchsia netop er et samlerobjekt.............

Fjern de sekundære værter:
Da der ikke er tale om tvungen værtskifte vil effekten her nok være begrænset. Det er muligt at fjerne dueurt, hvorimod fældning af ædelgran virker lidt for drastisk .

Fjern angrebne blade:
Er man i stand til at fjerne angrebne blade så snart der registreres et angreb, vil dette absolut have en effekt på den efterfølgende sygdomsudvikling.
I denne forbindelse spiller måden på hvordan man overvintrer sine fuchsia en rolle. Der er større chance for at bevare et rustangreb fra år til år i de tilfælde hvor planter overvintres lyst og frostfrit med blade. Metoden hvor man afblader om efteråret, efterfulgt af overvintring mørkt og frostfrit, er begrænsende for rustudviklingen.

God vækst
Endelig er det som hos mange andre plantesygdomme vigtigt at værtplanterne er i så god kondition som muligt. Svækkede planter er mere følsomme fo angreb.
Se i denne sammenhæng evt. silicium.htm

Kemisk bekæmpelse

Der findes ikke godkendte bekæmpelsesmidler for private haveejere til brug mod denne svampesygdom


Er man til det alternative kan siden altplantesygdomme.htm besøges.


Fra udlandet anbefales mancozeb,kobber og svovl .


Ønsker du at læse om andre rustsygdomme kan du besøgeJeg har hørt folk der sprøjter deres planter med Atamon inden vinteropbevaringen.
Det lyder umiddelbart som en ide der kunne være effektiv. Jeg har dog ikke kunnet finde dokumentation for denne fremgangsmådes effekt.
Strengt taget er det ikke lovligt, da Atamon ikke er et godkendt plantebeskyttelsesmiddel.


Tilhørsforhold i svamperiget

Rustsvampene
Fra udlandet anbefales mancozeb,kobber og svovl .

Jeg modtager særdeles gerne gode råd som jeg så skal forsøge at videreformidle.!
Til forsiden
Opdateret d. 02.01.2023