Til forsiden

Svampesygdomme

  Besøg fotogalleriet på www.plantesygdomme.dk


Tranzschelia pruni-spinosae

Tidlig løvfald (her i fotograferet sidst i August) tyder på at noget er galt.
Her er det blommsorten 'Italiens sveske'
Foto:
Magnus Gammelgaard.

Brune, visne blade der falder af træerne allerede i August måned, er ofte et resultat af svampesygdommen blommerust.
Som hos de fleste andre rustsygdomme har også denne, såkaldt værtskifte med en anden planteart. I dette tilfælde er der tale om medlemmer af planteslægten anemone. Både de dyrkede i haverne, men også de vilde i skoven, er værtplante for visse udviklingsstadier af blommerust.
Blommerust er særdeles afhængig af klimaforholdende. Nogle år ses kraftige angreb, andre slet intet.
En fugtig sommer giver således gode udviklingsbetingelser for blommerust.

Tranzschelia pruni-spinosae

Gullige, glatte og kantede pletter på oversiden af bladene er tydelige symptomer på angreb af blommerust (Tranzschelia pruni-spinosae).
Foto:
Magnus Gammelgaard.

Symptom

Små gullige kantede pletter kan ofte iagttages på bladoversiden allerede i Juni måned. Især hvis foråret har været fugtigt sker udviklingen hurtigt.
Vender man bladet og ser på bagsiden findes lysebrune ophøjede puder som hen på sensommeren bliver mørkere.
Ved kraftige angreb falder bladene af før tiden. Meget tidlige bladfald i starten af august måned kan medføre tvangsmodning og udtørring af frugterne, ligesom det også vil indvirke på frugtsætningen til næste år.

Svagere og senere angreb er normalt uden betydning.


På bagsiden af bladene findes de ophøjede mørkebrune "vintersporer".
Foto:
Magnus Gammelgaard.Værtskifte

Som mange andre rustsygdomme har også blommerust værtskifte.
Det betyder at et eller flere af ruststadierne udvikles på en anden planteart.
I dette tilfælde udvikles det såkaldte skålruststadie på anemoner. Det ses som gulbrune skålrusthobe på bladundersiden.
Overvintringen sker i forbindelse med knolde af anemoner, men også nedfaldne blade fra blommetræer samt svampemycelium i forbindelse med knopskæl spiller en rolle.

Se evt. 
svamperiget.htm og lokaliser hvor blommerust befinder sig i systemet.

Kemisk bekæmpelse

Der findes ikke godkendte bekæmpelsesmidler til blommerust.

Modforanstaltninger
Da overvintringen sandsynligvis sker i forbindelse med nedfalden løv, vil det være en god ide at rive dette sammen og bortskaffe dette inden vinteren.


Fjern de sekundære værter:
Et gammelt råd er at undlade dyrkningen af anemoner så mellemværten ikke er tilstede .
Effekten af denne fremgangsmåde er sandsynligvis begrænset.

Endelig er det som hos mange andre plantesygdomme vigtigt at værtplanterne er i så god kondition som muligt. Svækkede planter er mere følsomme fo angreb.
Se i denne sammenhæng evt. silicium.htmAlternativer.

Der har i årenes løb være afprøver en del alternative midler mod rust se:altplantesygdomme.htmØnsker du at læse om andre rustsygdomme kan du besøge


Jeg modtager særdeles gerne gode råd som jeg så skal forsøge at videreformidle.!


Opdateret d. 01.01.2023
Til forsiden