Til forsiden

Svampesygdomme

  Besøg fotogalleriet på www.plantesygdomme.dk


Cronartium ribicola

Gullige til orange pletter på bagsiden af bladene, afslører angreb af filtrust (Cronartium ribicola)
Foto:
Magnus Gammelgaard.

Symptom

Ser man om sommeren nogle orange pletter på bagsiden af solbærbladene kan diagnosen filtrust næsten altid med sikkerhed stilles.

Filtrust på solbær er en rustsygdom ligesom eksempelvis 
Fuchsiarust og Pæregitterrust ,samt mange andre rustsygdomme på vore kulturplanter.

Er klimaet optimalt for svampen vil de orange pletter brede sig og efterhånden dække hele bagsiden af bladet. Sidst på sommeren udvikles en brun filtet belægning, ligeledes på bladundersiden.
Det er denne der har givet anledning til det danske navn.

Kraftige angreb af filtrust fører til tidlig bladfald, hvilket kan resultere i at bærrene modner før tid (tvangsmodning). Tidlig bladfald påvirker som regel også udbyttet til næste sæson.

Værtskifte

Som mange andre rustsygdomme har også filtrust værtskifte, idet nogle af stadierne udvikles på andre værter.
For filtrust er det fyrretræer der tilhører gruppen af "fem-nålede" arter (nåle sidder i knipper af 5) og herunder især Weymouthsfyr.

Angreb på Weymouthsfyr kan være alvorlige, især i Nordamerika hvor denne fyreart er langt mere udbredt end i Danmark.

Angrebet på fyr starter som små gullige pletter på nålene og årsskudenes unge bark. Herefter breder myceliet sig ind i skuddene hvor der dannes sædhuse i barken. De alvorligste angreb ses året efter hvor grenene svulmer op og der fremkommer gule blærer på barken ( skålruststadiet).
Kraftige angreb resulterer i at grenene dør.

Se evt foto på adressen: http://ifff.boku.ac.at/Phytopathologie/Dias/page_02.htm

Tidligere lagde man megen vægt på at de 2 værter, 5 nålet fyr og solbær ikke stod tæt ved hinanden. Det har imidlertid vist sig at svampen kan overvintre i forbindelse med solbær (antagelig i forbindelse med nedfaldne blade).
Det betyder altså at 5 nålede fyr ikke er nødvendig for at svampen kan starte til næste år.
De orange pletter på solbær er de såkaldte sommersporer (uredosporer). Der kan i løbet af en vækstsæson nå at udvikles op til 7 generationer. Efterårs sporer som dannes på den filtede belægning kan inficere fyrretræer.

Se evt. svamperiget.htm og lokaliser hvor filtrust befinder sig i systemet.


Cronartium ribicola

Ved kraftige angreb ses sidst på sommeren den en brune filtede belægning på bladenes bagside.
Foto:
Magnus Gammelgaard.

Modforanstaltninger
Da overvintringen sandsynligvis sker i forbindelse med nedfalden løv, vil det være en god ide at rive dette sammen og bortskaffe dette inden vinteren.

Modstandsdygtige sorter:
Der er store forskelle i sorternes modtagelighed. De såkaldte "Ben" sorter er alle mere eller mindre modtagelige, medens der hos sorten Titania sjældent ses angreb af filtrust.

Fjern de sekundære værter:
Effekten af denne fremgangsmåde er sandsynligvis begrænset.

Endelig er det som hos mange andre plantesygdomme vigtigt at værtplanterne er i så god kondition som muligt. Svækkede planter er mere følsomme fo angreb.
Se i denne sammenhæng evt. silicium.htm

Bekæmpelse
Der findes ikke godkendte midler for private haveejere til bekæmpelse af denne svampesygdomI erhvervet anvendes til bekæmpelse af filtrust:

Alternativer.


Der har i årenes løb være afprøver en del alternative midler mod rust se:altplantesygdomme.htm


Tilhørsforhold i svamperiget

RustsvampeneØnsker du at læse om andre rustsygdomme kan du besøge


Jeg modtager særdeles gerne gode råd, som jeg så skal forsøge at videreformidle.!

Opdateret d. 2.1.2023
Til forsiden