Til forsiden

Inglish Inglish
  Besøg fotogalleriet på www.plantesygdomme.dk
Oversigt over svampe der forårsager plantesygdomme

(Klik på links til videre omtale af enkelte sygdomme)


Det skal bemærkes at nedenstående opdeling ikke må betragtes som værende eksakt.
Nye måder at kategorisere svampene på fremkommer tilstadighed. De seneste års udvikling af molekylære, genetiske værktøjer har f.eks oomyceterne (ægsporesvampene) nu ikke længere tilhører svamperiget, men henføres til en tidligere gruppe (Chromistra) i undergruppen Pseudofungi.
Ligeledes henføres hovedparten af svampene i klassen Deuteromycetes (Fungi imperfecti) efter hånden til klassen Ascomycetes.




Division Mycota




I. Subdivision Mycota




Myxomycotina (slimsvampe)









1.slægt Fuligo


Myxomycetes

Slimsvampe i græs Slimsvampe i græs
Diachea leucopodia

Diachea leucopodia Slimsvampe i jordbær
II. Subdivision Eumycotina





(egentlige svampe)







1.Klasse Archimycetes (ursvampe)




1.fam. Plasmodiophoraceae Denne fam. er nyligt overført til dyreriget (Protozoerne)



1. slægt.Plasmodiophora




2. slægt.Spongospora




Spongospora subterranea Pulverskurv

2. fam. Synchytriaceae




1. slægt.Synchytrium



3. fam. Olpidium




1. slægt. Olpidium


2. klasse Phycomycetes (algesvampe)




1. ukl. Chytridiomycetiaceae





1. slægt Urophlyctis



2. ukl. Oomycetidae (ægsporesvampene)




1.ord. Saprolegniales (vandskimmelsvampene)



2.ord. Peronosporales





1. fam. Albuginaceae (hvidrustfamilien)



1. slægt Albugo




2. fam. Pythiaceae (kimskimmelfamilien)



1. slægt Pythium



Pythium ssp. rodbrand



2. slægt Phytopthora




Phytopthora ssp. rodbrand
Phytophthora fragariae var. fragariae

Phytophthora fragariae var. fragariae Rødmarv
Phytopthora infestans

Phytopthora infestans Kartoffelskimmel
Phytopthora sp

Phytopthora sp. Phytopthora rodråd



3. fam. Peronosporaceae (Bladskimmelfamilien)



1. slægt Peronospora



Peronospora destructor løgskimmel


Peronospora parasitica Hvidrust hyrdetaske


Peronospora sparsa Rosenskimmel
Plasmopara obducens

Plasmopara obducens Falsk meldug Impatiens



2. slægt Plasmopara




3. slægt Bremia



Bremia lactucae salatskimmel



4. slægt Pseudoperonospora



Pseudoperonospora cubensis agurkskimmel

3. ukl. Zygomycetidae (koblingssporesvampe)




1.ord. Mucorales





1. fam. Mucoraceae (hovedskimmelsvampe)



1. slægt Mucor



2. slægt Rhizopus



Rhizopus stolonifer Frugtskimmel



2. fam. Entomophtoraceae (insektskimmel)



1. slægt Empusa




2. slægt Entomophthora

Entomophthora muscae

Entomophthora muscae Entomophthora på flue
Metarhizium anisopliae

Metarhizium (Entomophthora)anisopliae Metarhizium anisopliae på gåsebille
3. klasse Ascomycetes (sæksporesvampe)




1. ukl. Protascomycetidae (lavere sæksporesvampe)




1.ord. Endomycetales (gærsvampe)




1. fam. Saccharomycetaceae




1. slægt Saccharomyces



2.ord. Taphrinales




1. slægt Taphrina




Taphrina deformans (Ferskenbæresyge) Ferskenbæresyge
Taphrina padi

Taphrina padi Blæresyge Hæg
Taphrina populina

Taphrina populina Poppelblæresyge
Taphrina pruni

Taphrina pruni Blommepunge
Taphrina betulina

Taphrina betulina Heksekoste, Birk

2. ukl. Euascomymycetidae (egentlige sæksporesvampe)




1.ord. Plectascales (plectomyces-sæknøglesvampe)




1. fam. Eurotiaceae (mugskimmelsvampe)



1. slægt Eurotium




2. slægt Talaromycetes




2. fam. Ophiostomataceae (hårnæbfamilien)



1. slægt Ophiostoma

(Pyrenomycetes-kernesvampe)
ord.Phyllachorales


Gloeodes pomigena

Gloeodes pomigena Sodplet


2. ord. Perisporiales


Sphaerotheca fuliginea
1. fam. Erysiphaceae (Meldugsvampe)




1. slægt Podosphaera



Podosphaera leucotricha Æblemeldug



2. slægt Sphaerotheca









Sphaerotheca macularis f. sp. fragariae (S. alchemillae) (Jordbærmeldug)


Sphaerotheca morsuvae Stikkelsbærdræber


Sphaerotheca pannosa Rosenmeldug


Sphaerotheca sp. Meldug på Kirsebærlaurbær



3. slægt Erysiphe



Erysiphe cichoracearum Agurkmeldug



4. slægt Uncinula



Uncinula bicornis Ahornmeldug
Uncinula necator

Uncinula necator Vinmeldug



5. slægt Phyllactinia




6. slægt Microsphaera

Microsphaera quercina

Microsphaera quercina Egemeldug
Oidium neolycopersici

Oidium neolycopersici Tomatmeldug



2. fam. Perisporiaceae (sodskimmelsvampe)



1. slægt Phaeocryptopus



3. ord. Myriangialis





1. fam. Myriangiaceae




1. slægt Myriangium




2. slægt Elsinoe



4. ord. Pseudosphaeriales
(uægte kernesvampe)



1. fam. Dothioraceae




1. slægt Euryachora




2. slægt Plowrightia




2. fam. Pleosporaceae




1. slægt Leptosphaeria

Coniothyrium concentricum

Coniothyrium concentricum Palmelilje bladpletsyge
Microsphaeropsis hellebori

Microsphaeropsis hellebori Julerosebladpletsyge



2. slægt Pleospora




3. slægt Pyrenophora




4. slægt Cucurbitaria




5. slægt Ophiobolus




6. slægt Cochliobolus




7. slægt Acanthostigma




8. slægt Herpotrichia

Herpotrichia parasitica

Herpotrichia parasitica Ædelgran nålefiltsvamp



3. fam. Lophiostomataceae




4. fam. Dothideaceae




1. slægt Didymella

Didymella applanata

Didymella applanata Hindbærstængelsyge



5. fam. Mycosphaerellaceae

Mycosphaerella brassicicola

Mycosphaerella brassicicola Kålbladplet
Cladosporium fulvum

Cladosporium fulvum Fløjlsplet tomat



6. fam. Venturiaceae




1. slægt Venturia



Venturia ineaqualis Æbleskurv


Venturia pyrina Pæreskurv


Venturia saliciperda (Pileskurv) Pileskurv


5. ord. Sphaeriales
(ægte kernesvampe)



1. fam. Sordariaceae




1. slægt Sordaria

Ceratocystis ulmi

Ceratocystis ulmi Elmesyge Elmesyge



2. slægt Neurospora




3. slægt Podospora




4. slægt Gelasinospora




2. fam. Hypocreaceae




1. slægt Nectria

Nectria cinnabarina

Nectria cinnabarina Cinnobernobersvamp
Nectria galligena

Nectria galligena Frugttrækræft
Volutella buxi

Volutella buxi Buksbom grentørre



2. slægt Calonectria




3. fam. Xylariaceae (kulkernesvampe)



1. slægt Ustulina




2. slægt Hypocrea




3. slægt Hypoxylon




4. slægt Xylaria




5. slægt Diatrype




6. slægt Eutypa




7. slægt Daldinia




8. slægt Rosellinia




9. slægt Qaternaria




4. fam. Diaportaceae




1. slægt Pseudovalsa




2. slægt Linocarpon




3. slægt Gnomonia




4. slægt Linospora




5. slægt Valsa




6. slægt Melanconis




8. slægt Cryptodiaporte




9. slægt Diaporte




10. slægt Mamiania




11. slægt Melogramma



6. ord. Clavisipitaceae





1. fam. Clavicipitaceae




1. slægt Claviceps




2. slægt Epichloe

(Discomycetes-skivesvampe)
7. ord. Helotiaceae





1. fam. Helotiaceae




1. slægt Crumenula




2. slægt Cenangium




3. slægt Scleroderris




2. fam. Schlerotiniaceae (knoldbægersvampe)



1. slægt Sclerotinia

sclerotinia sclerotiorum

Sclerotinia sclerotiorum Storknoldet knoldbægersvamp
sclerotinia sclerotiorum

Sclerotinia sclerotiorum -solsikke Storknoldet knoldbægersvamp - solsikke




2. slægt Botryotinia




3. slægt Monilinia




4. slægt Ciboria




3. fam. Hyaloscyphaceae




1. slægt Dasyscypha




4. fam. Dermataceae (skivesvampe)



1. slægt Pseudopeziza

Blumeriella japii

Blumeriella japii Kirsebærbladpletsyge



2. slægt Drepanopeziza

drepanopeziza ribis

Drepanopeziza ribis Skivesvamp



3. slægt Diplocarpon



Diplocarpon mespili Vildlingsvamp kvæde



Diplocarpon rosae Rosenstråleplet



4. slægt Fabraea




5. slægt Higginsia




6. slægt Pezicula



8. ord. Phacidiales





1. fam. Dermataceae




1. slægt Rhytisma

Rhytisma acerinum

Rhytisma acerinum Ahornrynkeplet



2. slægt Clithris (Colpoma)




3. slægt Lophodermium




4. slægt Hypodermella




5. slægt Hypoderma




2. fam. Cryptomycetaceae




1. slægt Cryptomyces




3. fam. Phacidiaceae




1. slægt Phacidium




2. slægt Rhabdocline




3. slægt Didymescella



9. ord. Pezizales





1. fam. Pezizaceae




2. fam. Sarcoscyphaceae




3. fam. Helvellaceae

4. klasse Deuteromycetes (Fungi Imperfecti)





1. ord. Sphaeropsidales
(knopcellehussvampe)



1. fam. Hypodermataceae (kulknopcellesvampe)



1. slægt Phyllosticta




2. slægt Phoma

Phoma trachelii

Phoma exigua Vinca stængel-sortråd
Phoma trachelii

Phoma trachelii




3. slægt Ascochyta




4. slægt Septoria

Septoria curvata

Septoria curvata robiniabladpletsyge
Septoria cornicola

Septoria cornicola Cornus bladpletsyge



5. slægt Pyrenochaeta




6. slægt Coniathyrium




7. slægt Phomopsis




8. slægt Brunchorstia




9. slægt Hendersonia




10. slægt Diplodia




2. fam. Nectrioidaceae (kødknopcellesvampe)



1. slægt Polystigmina




3. fam. Leptostromataceae




1. slægt Leptothyrium




2. slægt Leptostroma




3. slægt Hypodermina




4. slægt Melasmia




5. slægt Entomosporium




4. fam. Exipulaceae




1. slægt Sporonema



2. ord. Melanconiales
(knopcelleskivesvampe)



1. fam. Melanconiaceae




1. slægt Gloeosporium




2. slægt Polyspora




3. slægt Colletotrichum

Colletotrichum gloeosporioides
Colletotrichum gloeosporioides Antracnose Ligustrum Antracnose Ligustrum
Colletotrichum gloeosporioides
Colletotrichum gloeosporioides Bitterråd Gloeosporium Råd
Colletotrichum acutatum
Colletotrichum acutatum Colletotrichum acutatum Jordbærsortråd
Colletotrichum trichellum
Colletotrichum trichellum Colletotrichum trichellumHederabladpletsyge Hederabladpletsyge



4. slægt Rhynchosporium




5. slægt Myxosporium




6. slægt Actinonema




7. slægt Pestalotia




8. slægt Rhabdogloeum




9. slægt Cryptosporiopsis




10. slægt Cylindrosporium




11. slægt Cryptosprium




12. slægt Melanconium




13. slægt Libertella



3. ord. Moniliales
(frie knopcellesvampe)



1. fam. Mucedinaceae




1. slægt Botrytis



Botrytis cinerea Gråskimmel
Botrytis paeonia

Botrytis cinerea Pæongråskimmel
Botrytis cinerea

Botrytis cinerea Gråskimmel på jordbær
Botrytis cinerea

Botrytis cinerea Gråskimmel på hindbær
Botrytis cinerea

Botrytis cinerea Gråskimmel på tomat
Botrytis cinerea

Botrytis cinerea Gråskimmel på agurk
Botrytis cinerea

Botrytis cinerea Gråskimmel på stueplanter
Botrytis galanthina

Botrytis galanthina Gråskimmel i vintergækker
Verticillium

2. slægt Verticillium




Verticillium (visnesyge) visnesyge



3. slægt Oidium




4. slægt Penicillium

Penicillium expansum

Penicillium sp. Penselskimmel



5. slægt Aspergillus




6. slægt Cephalosporium




7. slægt Trichoderma




8. slægt Monilia

Monilia fructigena

Monilia fructigena Gul Monilia
Monilia laxa

Monilia laxa Grå Monilia



9. slægt Ramularia

Ramularia grevilleana

Ramularia grevilleana Jordbærøjeplet



10. slægt Cercosporella




11. slægt Meria




12. slægt Oospora




13. slægt Oedocephalum




2. fam. Dematiaceae




1. slægt Pullularia




2. slægt Torula




3. slægt Trichosporum




4. slægt Phialophora




5. slægt Fusicladium




6. slægt Polythrincium




7. slægt Helminthosporium




8. slægt Cercospora

Cercospora carotae

Cercospora carotae Gulerod bladpletsyge
Cercospora ligustrina

Cercospora ligustrina Ligusterbladpletsyge



9. slægt Heterosporium




10. slægt Clasterosporium




11. slægt Alternaria

Alternaria laucanthemii

Alternaria leucanthemii Bladpletsyge
Alternaria solani

Alternaria solani Kartoffelbladpletsyge



Slægt Thielaviopsis



Thielaviopsis basicola ( syn: Chalara elegans) Rodbrunråd


Thielaviopsis basicola ( syn: Chalara elegans) Sort Rodråd


Asketoptørre (Chalara fraxinea)




3. fam. Stilbaceae




1. slægt Graphium




2. slægt Isaria




4. fam. Tuberculariaceaee




1. slægt Tebercularia




2. slægt Fusarium



Fusarium visnesyge



Microdochium nivale sneskimmel



Fusarium ssp. rodbrand/visnesyge


Fusarium oxysporum f.sp. Cylaminis visnesyge hos cyclamen



3. slægt Sphacelia




4. slægt Cylindrocarpon

Cylindrocarpon destructans

Cylindrocarpon destructans rod råd



5. slægt Cylindrocladium

Cylindrocladium buxicola

Cylindrocladium buxicola "Buksbomkvistdød"


4 ord. Mycelia sterilia





1. slægt Rhizoctonia

Rhizoctonia solani

Rhizoctonia solani Rodfiltsvamp kartofler



2. slægt Sclerotium

5. klasse Basidiomycetes (køllesporesvampe)




1. ukl. Heterobasidiomycetidae



(brandsvampe)
1. ord. Ustilaginales





1. fam. Ustilaginaceae




1. slægt Ustilago

Ustilago maydis

Ustilago maydis Majsbrand



2. fam. Tilletiaceae




1. slægt Tilletia




2. slægt Entyloma




3. slægt Urocystis

Urocystis eranthidis

Urocystis eranthidis Eranthisbrand



3. fam. Graphiolaceae

(rustsvampe)
2. ord. Uredinales





1. fam. Pucciniaceae




1. slægt Uromyces




2. slægt Puccinia

Puccinia allii

Puccinia allii Løgrust, porrerust
Puccinia malvacearum

Puccinia malvacearum Stokroserust


3. slægt Phragmidium
Phragmidium mucronatum
Rosenrust



4. slægt Triphragmium




5. slægt Gymnosporangium



Gymnosporangium sabinae Pæregitterrust


Gymnosporangium clavariiforme Enebærrust/tjørnerust



6. slægt Tranzschelia



Tranzschelia pruni-spinosae Blommerust



2. fam. Melampsoraceae




1. slægt Cronartium

Cronartium ribicola

Cronartium ribicola Solbærfiltrust



2. slægt Melampsora

Melampsora ssp.

Melampsora ssp. Poppelrust
Melampsora ssp

Melampsora ssp. Pilerust
Melampsora hypericorum.

Melampsora hypericorum. Perikonrust



3. slægt Melampsoridium

Melampsoridium betulinum

Melampsoridium betulinum Birkerust
Melampsoridium sp.

Melampsoridium sp. Ellerust



4. slægt Melampsorella




5. slægt Chrysomyxa




6. slægt Coleosporium




7. slægt Ochropsora




8. slægt Pucciniastrum



Pucciniastrum epilobii Ædelgran - Gederamssrust


Pucciniastrum epilobii Fuchsiarust
(bævresvampe)
3. ord. Tremellales





1. fam. Auriculariaceae




1. slægt Helicobasidium




2. slægt Auricularia




2. fam. Tremellaceae


2. ukl. Hemobasidiomycetes



(hatsvampe)
1. ord. Hymenomycetalis





1. fam. Exobasidiaceae




1. slægt Exobasidium

Exobasidium

Exobasidium Bøllesyge/klumpblad



2. fam. Thelephoraceae (sletsvampe)



1. slægt Corticium




2. slægt Stereum




3. slægt Peniophora




4. slægt Telephora




5. slægt Coniophora




3. fam. Clavariaceae (køllesvampe)



1. slægt Typhula




2. slægt Spharassis




4. fam. Hydnaceae (pigsvampe)



1. slægt Hydnum




5. fam. Polyporaceae (poresvampe)



1. slægt Merulius




2. slægt Fistulina




3. slægt Boletus




4. slægt Fomes




6. slægt Poria




7. slægt Daedalea




8. slægt Lenzites




6. fam. Agaricaceae (bladhatte)


Armillaria sp. Honningsvampe



slægt Flammulina



Flammulina velutipes Almindelig Fløjlsfod



slægt Pleurodes




slægt Lentinus




slægt Phellinus



Phellinus pomaceus Blommeildporesvamp



slægt Pholiota




slægt Schizophyllym




slægt Paxillus




slægt Hebeloma



Hebeloma crustuliniforme Almindelig Tåreblad



slægt Hypholoma




slægt Marasmius



Marasmius oreades Elledans-Bruskhat (Hekseringe)
Coprinus atramentarius

Coprinus atramentarius Almindelig Blækhat
Coprinus comatus

Coprinus comatus Paryk-blækhat
Coprinellus micaceus

Coprinellus micaceus Glimmer-blækhat



9. slægt Nyctalis

(bugsvampe)
3. ord. Gasteromycetalis





Til forsiden
Opdateret d. 12.12.2016