Til forsiden

Inglish Inglish
  Besøg fotogalleriet på www.plantesygdomme.dk
Oversigt over svampe der forårsager plantesygdomme

(Klik på links til videre omtale af enkelte sygdomme)


Det skal bemærkes at nedenstående opdeling ikke må betragtes som værende eksakt.
Nye måder at kategorisere svampene på fremkommer tilstadighed. De seneste års udvikling af molekylære, genetiske værktøjer har f.eks oomyceterne (ægsporesvampene) nu ikke længere tilhører svamperiget, men henføres til en tidligere gruppe (Chromistra) i undergruppen Pseudofungi.
Ligeledes henføres hovedparten af svampene i klassen Deuteromycetes (Fungi imperfecti) efter hånden til klassen Ascomycetes.
Division Mycota
I. Subdivision Mycota
Myxomycotina (slimsvampe)
1.slægt Fuligo
Myxomycetes Slimsvampe i græs Slimsvampe i græs
Diachea leucopodia Diachea leucopodia Slimsvampe i jordbær
II. Subdivision Eumycotina
(egentlige svampe)
1.Klasse Archimycetes (ursvampe)
1.fam. Plasmodiophoraceae Denne fam. er nyligt overført til dyreriget (Protozoerne)
1. slægt.Plasmodiophora
2. slægt.Spongospora
Spongospora subterranea Pulverskurv
2. fam. Synchytriaceae
1. slægt.Synchytrium
3. fam. Olpidium
1. slægt. Olpidium
2. klasse Phycomycetes (algesvampe)
1. ukl. Chytridiomycetiaceae
1. slægt Urophlyctis
2. ukl. Oomycetidae (ægsporesvampene)
1.ord. Saprolegniales (vandskimmelsvampene)
2.ord. Peronosporales
1. fam. Albuginaceae (hvidrustfamilien)
1. slægt Albugo
2. fam. Pythiaceae (kimskimmelfamilien)
1. slægt Pythium
Pythium ssp. rodbrand
2. slægt Phytopthora
Phytopthora ssp. rodbrand
Phytophthora fragariae var. fragariae Phytophthora fragariae var. fragariae Rødmarv
Phytopthora infestans Phytopthora infestans Kartoffelskimmel
Phytopthora sp Phytopthora sp. Phytopthora rodråd
3. fam. Peronosporaceae (Bladskimmelfamilien)
1. slægt Peronospora
Peronospora destructor løgskimmel
Peronospora parasitica Hvidrust hyrdetaske
Peronospora sparsa Rosenskimmel
Plasmopara obducens Plasmopara obducens Falsk meldug Impatiens
2. slægt Plasmopara
3. slægt Bremia
Bremia lactucae salatskimmel
4. slægt Pseudoperonospora
Pseudoperonospora cubensis agurkskimmel
3. ukl. Zygomycetidae (koblingssporesvampe)
1.ord. Mucorales
1. fam. Mucoraceae (hovedskimmelsvampe)
1. slægt Mucor
2. slægt Rhizopus
Rhizopus stolonifer Frugtskimmel
2. fam. Entomophtoraceae (insektskimmel)
1. slægt Empusa
2. slægt Entomophthora
Entomophthora muscae Entomophthora muscae Entomophthora på flue
Metarhizium anisopliae Metarhizium (Entomophthora)anisopliae Metarhizium anisopliae på gåsebille
3. klasse Ascomycetes (sæksporesvampe)
1. ukl. Protascomycetidae (lavere sæksporesvampe)
1.ord. Endomycetales (gærsvampe)
1. fam. Saccharomycetaceae
1. slægt Saccharomyces
2.ord. Taphrinales
1. slægt Taphrina
Taphrina deformans (Ferskenbæresyge) Ferskenbæresyge
Taphrina padi Taphrina padi Blæresyge Hæg
Taphrina populina Taphrina populina Poppelblæresyge
Taphrina pruni Taphrina pruni Blommepunge
Taphrina betulina Taphrina betulina Heksekoste, Birk
2. ukl. Euascomymycetidae (egentlige sæksporesvampe)
1.ord. Plectascales (plectomyces-sæknøglesvampe)
1. fam. Eurotiaceae (mugskimmelsvampe)
1. slægt Eurotium
2. slægt Talaromycetes
2. fam. Ophiostomataceae (hårnæbfamilien)
1. slægt Ophiostoma
(Pyrenomycetes-kernesvampe) ord.Phyllachorales
Gloeodes pomigena Gloeodes pomigena Sodplet
2. ord. Perisporiales
Sphaerotheca fuliginea 1. fam. Erysiphaceae (Meldugsvampe)
1. slægt Podosphaera
Podosphaera leucotricha Æblemeldug
2. slægt Sphaerotheca
Sphaerotheca macularis f. sp. fragariae (S. alchemillae) (Jordbærmeldug)
Sphaerotheca morsuvae Stikkelsbærdræber
Sphaerotheca pannosa Rosenmeldug
Sphaerotheca sp. Meldug på Kirsebærlaurbær
3. slægt Erysiphe
Erysiphe cichoracearum Agurkmeldug
4. slægt Uncinula
Uncinula bicornis Ahornmeldug
Uncinula necator Uncinula necator Vinmeldug
5. slægt Phyllactinia
6. slægt Microsphaera
Microsphaera quercina Microsphaera quercina Egemeldug
Oidium neolycopersici Oidium neolycopersici Tomatmeldug
2. fam. Perisporiaceae (sodskimmelsvampe)
1. slægt Phaeocryptopus
3. ord. Myriangialis
1. fam. Myriangiaceae
1. slægt Myriangium
2. slægt Elsinoe
4. ord. Pseudosphaeriales (uægte kernesvampe)
1. fam. Dothioraceae
1. slægt Euryachora
2. slægt Plowrightia
2. fam. Pleosporaceae
1. slægt Leptosphaeria
Coniothyrium concentricum Coniothyrium concentricum Palmelilje bladpletsyge
Microsphaeropsis hellebori Microsphaeropsis hellebori Julerosebladpletsyge
2. slægt Pleospora
3. slægt Pyrenophora
4. slægt Cucurbitaria
5. slægt Ophiobolus
6. slægt Cochliobolus
7. slægt Acanthostigma
8. slægt Herpotrichia
Herpotrichia parasitica Herpotrichia parasitica Ædelgran nålefiltsvamp
3. fam. Lophiostomataceae
4. fam. Dothideaceae
1. slægt Didymella
Didymella applanata Didymella applanata Hindbærstængelsyge
5. fam. Mycosphaerellaceae
Mycosphaerella brassicicola Mycosphaerella brassicicola Kålbladplet
Cladosporium fulvum Cladosporium fulvum Fløjlsplet tomat
6. fam. Venturiaceae
1. slægt Venturia
Venturia ineaqualis Æbleskurv
Venturia pyrina Pæreskurv
Venturia saliciperda (Pileskurv) Pileskurv
5. ord. Sphaeriales (ægte kernesvampe)
1. fam. Sordariaceae
1. slægt Sordaria
Ceratocystis ulmi Ceratocystis ulmi Elmesyge Elmesyge
2. slægt Neurospora
3. slægt Podospora
4. slægt Gelasinospora
2. fam. Hypocreaceae
1. slægt Nectria
Nectria cinnabarina Nectria cinnabarina Cinnobernobersvamp
Nectria galligena Nectria galligena Frugttrækræft
2. slægt Calonectria
3. fam. Xylariaceae (kulkernesvampe)
1. slægt Ustulina
2. slægt Hypocrea
3. slægt Hypoxylon
4. slægt Xylaria
5. slægt Diatrype
6. slægt Eutypa
7. slægt Daldinia
8. slægt Rosellinia
9. slægt Qaternaria
4. fam. Diaportaceae
1. slægt Pseudovalsa
2. slægt Linocarpon
3. slægt Gnomonia
4. slægt Linospora
5. slægt Valsa
6. slægt Melanconis
8. slægt Cryptodiaporte
9. slægt Diaporte
10. slægt Mamiania
11. slægt Melogramma
6. ord. Clavisipitaceae
1. fam. Clavicipitaceae
1. slægt Claviceps
2. slægt Epichloe
(Discomycetes-skivesvampe) 7. ord. Helotiaceae
1. fam. Helotiaceae
1. slægt Crumenula
2. slægt Cenangium
3. slægt Scleroderris
2. fam. Schlerotiniaceae (knoldbægersvampe)
1. slægt Sclerotinia
sclerotinia sclerotiorum Sclerotinia sclerotiorum Storknoldet knoldbægersvamp
2. slægt Botryotinia
3. slægt Monilinia
4. slægt Ciboria
3. fam. Hyaloscyphaceae
1. slægt Dasyscypha
4. fam. Dermataceae (skivesvampe)
1. slægt Pseudopeziza
Blumeriella japii Blumeriella japii Kirsebærbladpletsyge
2. slægt Drepanopeziza
drepanopeziza ribis Drepanopeziza ribis Skivesvamp
3. slægt Diplocarpon
Diplocarpon rosae Rosenstråleplet
4. slægt Fabraea
5. slægt Higginsia
6. slægt Pezicula
8. ord. Phacidiales
1. fam. Dermataceae
1. slægt Rhytisma
Rhytisma acerinum Rhytisma acerinum Ahornrynkeplet
2. slægt Clithris (Colpoma)
3. slægt Lophodermium
4. slægt Hypodermella
5. slægt Hypoderma
2. fam. Cryptomycetaceae
1. slægt Cryptomyces
3. fam. Phacidiaceae
1. slægt Phacidium
2. slægt Rhabdocline
3. slægt Didymescella
9. ord. Pezizales
1. fam. Pezizaceae
2. fam. Sarcoscyphaceae
3. fam. Helvellaceae
4. klasse Deuteromycetes (Fungi Imperfecti)
1. ord. Sphaeropsidales (knopcellehussvampe)
1. fam. Hypodermataceae (kulknopcellesvampe)
1. slægt Phyllosticta
2. slægt Phoma
Phoma trachelii Phoma exigua Vinca stængel-sortråd
Phoma trachelii Phoma trachelii
3. slægt Ascochyta
4. slægt Septoria
Septoria curvata Septoria curvata robiniabladpletsyge
Septoria cornicola Septoria cornicola Cornus bladpletsyge
5. slægt Pyrenochaeta
6. slægt Coniathyrium
7. slægt Phomopsis
8. slægt Brunchorstia
9. slægt Hendersonia
10. slægt Diplodia
2. fam. Nectrioidaceae (kødknopcellesvampe)
1. slægt Polystigmina
3. fam. Leptostromataceae
1. slægt Leptothyrium
2. slægt Leptostroma
3. slægt Hypodermina
4. slægt Melasmia
5. slægt Entomosporium
4. fam. Exipulaceae
1. slægt Sporonema
2. ord. Melanconiales (knopcelleskivesvampe)
1. fam. Melanconiaceae
1. slægt Gloeosporium
2. slægt Polyspora
3. slægt Colletotrichum
Colletotrichum gloeosporioides Colletotrichum gloeosporioides Antracnose Ligustrum Antracnose Ligustrum
Colletotrichum gloeosporioides Colletotrichum gloeosporioides Bitterråd Gloeosporium Råd
Colletotrichum acutatum Colletotrichum acutatum Colletotrichum acutatum Jordbærsortråd
Colletotrichum trichellum Colletotrichum trichellum Colletotrichum trichellumHederabladpletsyge Hederabladpletsyge
4. slægt Rhynchosporium
5. slægt Myxosporium
6. slægt Actinonema
7. slægt Pestalotia
8. slægt Rhabdogloeum
9. slægt Cryptosporiopsis
10. slægt Cylindrosporium
11. slægt Cryptosprium
12. slægt Melanconium
13. slægt Libertella
3. ord. Moniliales (frie knopcellesvampe)
1. fam. Mucedinaceae
1. slægt Botrytis
Botrytis cinerea Gråskimmel
Botrytis paeonia Botrytis cinerea Pæongråskimmel
Botrytis cinerea Botrytis cinerea Gråskimmel på jordbær
Botrytis cinerea Botrytis cinerea Gråskimmel på hindbær
Botrytis cinerea Botrytis cinerea Gråskimmel på tomat
Botrytis cinerea Botrytis cinerea Gråskimmel på agurk
Botrytis cinerea Botrytis cinerea Gråskimmel på stueplanter
Botrytis galanthina Botrytis galanthina Gråskimmel i vintergækker
Verticillium 2. slægt Verticillium
Verticillium (visnesyge) visnesyge
3. slægt Oidium
4. slægt Penicillium
Penicillium expansum Penicillium sp. Penselskimmel
5. slægt Aspergillus
6. slægt Cephalosporium
7. slægt Trichoderma
8. slægt Monilia
Monilia fructigena Monilia fructigena Gul Monilia
Monilia laxa Monilia laxa Grå Monilia
9. slægt Ramularia
Ramularia grevilleana Ramularia grevilleana Jordbærøjeplet
10. slægt Cercosporella
11. slægt Meria
12. slægt Oospora
13. slægt Oedocephalum
2. fam. Dematiaceae
1. slægt Pullularia
2. slægt Torula
3. slægt Trichosporum
4. slægt Phialophora
5. slægt Fusicladium
6. slægt Polythrincium
7. slægt Helminthosporium
8. slægt Cercospora
Cercospora carotae Cercospora carotae Gulerod bladpletsyge
Cercospora ligustrina Cercospora ligustrina Ligusterbladpletsyge
9. slægt Heterosporium
10. slægt Clasterosporium
11. slægt Alternaria
Alternaria laucanthemii Alternaria leucanthemii Bladpletsyge
Alternaria solani Alternaria solani Kartoffelbladpletsyge
Slægt Thielaviopsis
Thielaviopsis basicola ( syn: Chalara elegans) Rodbrunråd
Thielaviopsis basicola ( syn: Chalara elegans) Sort Rodråd
Asketoptørre (Chalara fraxinea)
3. fam. Stilbaceae
1. slægt Graphium
2. slægt Isaria
4. fam. Tuberculariaceaee
1. slægt Tebercularia
2. slægt Fusarium
Fusarium visnesyge
Microdochium nivale sneskimmel
Fusarium ssp. rodbrand/visnesyge
Fusarium oxysporum f.sp. Cylaminis visnesyge hos cyclamen
3. slægt Sphacelia
4. slægt Cylindrocarpon
Cylindrocarpon destructans Cylindrocarpon destructans rod råd
5. slægt Cylindrocladium
Cylindrocladium buxicola Cylindrocladium buxicola "Buksbomkvistdød"
4 ord. Mycelia sterilia
1. slægt Rhizoctonia
Rhizoctonia solani Rhizoctonia solani Rodfiltsvamp kartofler
2. slægt Sclerotium
5. klasse Basidiomycetes (køllesporesvampe)
1. ukl. Heterobasidiomycetidae
(brandsvampe) 1. ord. Ustilaginales
1. fam. Ustilaginaceae
1. slægt Ustilago
Ustilago maydis Ustilago maydis Majsbrand
2. fam. Tilletiaceae
1. slægt Tilletia
2. slægt Entyloma
3. slægt Urocystis
Urocystis eranthidis Urocystis eranthidis Eranthisbrand
3. fam. Graphiolaceae
(rustsvampe) 2. ord. Uredinales
1. fam. Pucciniaceae
1. slægt Uromyces
2. slægt Puccinia
Puccinia allii Puccinia allii Løgrust, porrerust
Puccinia malvacearum Puccinia malvacearum Stokroserust
3. slægt Phragmidium
Phragmidium mucronatum
Rosenrust
4. slægt Triphragmium
5. slægt Gymnosporangium
Gymnosporangium sabinae Pæregitterrust
Gymnosporangium clavariiforme Enebærrust/tjørnerust
6. slægt Tranzschelia
Tranzschelia pruni-spinosae Blommerust
2. fam. Melampsoraceae
1. slægt Cronartium
Cronartium ribicola Cronartium ribicola Solbærfiltrust
2. slægt Melampsora
Melampsora ssp. Melampsora ssp. Poppelrust
Melampsora ssp Melampsora ssp. Pilerust
Melampsora hypericorum. Melampsora hypericorum. Perikonrust
3. slægt Melampsoridium
Melampsoridium betulinum Melampsoridium betulinum Birkerust
Melampsoridium sp. Melampsoridium sp. Ellerust
4. slægt Melampsorella
5. slægt Chrysomyxa
6. slægt Coleosporium
7. slægt Ochropsora
8. slægt Pucciniastrum
Pucciniastrum epilobii Ædelgran - Gederamssrust
Pucciniastrum epilobii Fuchsiarust
(bævresvampe) 3. ord. Tremellales
1. fam. Auriculariaceae
1. slægt Helicobasidium
2. slægt Auricularia
2. fam. Tremellaceae
2. ukl. Hemobasidiomycetes
(hatsvampe) 1. ord. Hymenomycetalis
1. fam. Exobasidiaceae
1. slægt Exobasidium
Exobasidium Exobasidium Bøllesyge/klumpblad
2. fam. Thelephoraceae (sletsvampe)
1. slægt Corticium
2. slægt Stereum
3. slægt Peniophora
4. slægt Telephora
5. slægt Coniophora
3. fam. Clavariaceae (køllesvampe)
1. slægt Typhula
2. slægt Spharassis
4. fam. Hydnaceae (pigsvampe)
1. slægt Hydnum
5. fam. Polyporaceae (poresvampe)
1. slægt Merulius
2. slægt Fistulina
3. slægt Boletus
4. slægt Fomes
6. slægt Poria
7. slægt Daedalea
8. slægt Lenzites
6. fam. Agaricaceae (bladhatte)
Armillaria sp. Honningsvampe
slægt Flammulina
Flammulina velutipes Almindelig Fløjlsfod
slægt Pleurodes
slægt Lentinus
slægt Phellinus
Phellinus pomaceus Blommeildporesvamp
slægt Pholiota
slægt Schizophyllym
slægt Paxillus
slægt Hebeloma
Hebeloma crustuliniforme Almindelig Tåreblad
slægt Hypholoma
slægt Marasmius
Marasmius oreades Elledans-Bruskhat (Hekseringe)
Coprinus atramentarius Coprinus atramentarius Almindelig Blækhat
Coprinus comatus Coprinus comatus Paryk-blækhat
Coprinellus micaceus Coprinellus micaceus Glimmer-blækhat
9. slægt Nyctalis
(bugsvampe) 3. ord. GasteromycetalisTil forsiden
Opdateret d. 12.12.2016