Til forsiden

Søg på Plantedoktoren!

Hvad fejler min plante?


Agapanthus (Skærmlilje)
AgapanthusgalmygAgurk/Asier
Agurkbladlus
Bladlus
Bænkebidere
Bænkebidere (link)
Håret engtæge
Mellus
Snegle
Spindemider
Sørgemyg
Tomatminérfluen
Trips
Myrer (link)
Nematoder
Ørentviste
Agurkskimmel
Gråskimmel
Agurkmeldug
Phoma
Rodbrand
Penselskimmel
Storknoldet Knoldbægersvamp
Visnesyge (Verticillium)Ahorn
Cikader
Stor Frostmåler
Bøgefrostmåler
Hortensiaskjoldlus
Ahornmeldug
Ahornrynkeplet
Honningssvampe
Visnesyge (Verticillium)Akasie (Uægte akasie, Robinia pseudoacasie)
RobiniabladpletsygeAnemone
BladnematoderAsk (Fraxinus exelsior)
Asketoptørre
Meldug
Kræft
VerticilliumAsparges (Asparagus officinalis)
Aspargesbiller
Knoporm
SnegleAsters (Aster Novi Belgiii)
Asters-dværgmider
Snegle
Ørentviste
RodhalsgallerAubergine (Solanum melongena)
Væksthusspindemider
KartoffelbladpletsygeAvnbøg (Carpinus betulus)
EllebladbilleAzalea
Bladlus

Mellus
Nematoder
Topskud-/skudspidsmider
Sørgemyg
Øresnudebille
Øresnudebille (link)
Bøllesyge
Cinnobersvamp
Gråskimmel
Skadedyr og svampesygdomme (Link)
Visnesyge (Verticillium)

Basilikum
Bladlus
Kryderurcikade
Spindemider

Birk
birkebladhvepse
Bladlus
Ellebladbille
Knopvikler
Stor Frostmåler
Bøgefrostmåler
Heksekoste
Honningssvampe
Storknoldet Knoldbægersvamp
Birkerust


Benved (Euonymus europaeus)
Bevedspindemøl


Blomme
Bladlus
Blommehvepsen
Blommepunggalmiden
Blommevikler
Stor Frostmåler
Lille Frostmåler
Lille Blommebladlus
Bøgefrostmåler
Frugtskrælvikler
Hvepse (Gedehamse)(link)
Mosegrise (link)
Myrer (link)
Frugttræbladhvepsen
Pletvingefrugtfluen
Frugttræspindemider
Purpurrød fladmide
Æblespindemøl, snareorme
Blommerust
Blommepunge
Blommeildporesvamp
Cinnobersvamp
Gul Monilia
Grå Monilia
Heksekoste
Honningssvampe
Penselskimmel
Storknoldet Knoldbægersvamp
Visnesyge (Verticillium)
Frugtskimmel
Stenfrugttræernes Bakteriekræft

Blåbær
Bøllesyge
Blåbærtæger
Camelia-skjoldlus


Brombær
Brombærgalmider
Rosencikaden
Bladlus
Pletvingefrugtfluen
Væksthusspindemider
Rosenskjoldlus
Gråskimmel
Frugtskimmel
Penselskimmel
RosenskimmelBuskbom
Buksbomhalvmøl
Buksbombladlopper
Buksbomgalmyg
Cylindrocladium på buskbom
Buksbom grentørre


Bøg
Bøgebladlus
Bøgegalmyg
Bøgeskjoldlus
Bøgemikrocikaden
Stor Frostmåler
Bøgefrostmåler
Visnesyge (Verticillium)
Nisseskæg


Bønne
Bladlus
Bladrandbiller
Smældere
Stængelnematoder
Sørgemyg
Ærtetrips
Rodbrand
Storknoldet Knoldbægersvamp


Camelia
Camelia-skjoldlus


Ceder
Cinara stammelus
Nåletræsspindemider Honningssvampe


Citrus-Citron
Skadedyr i Citrus
Spindemider
Citrusspindemider
Gråskimmel


Cotoneaster
Blodlus
Skjoldlus
Frugttræbladhvepsen
Stor Frostmåler
Ildsot

Cypres
Honningsvampe
Enebærkvistdød

Dild
PoppelgulerodslusDouglasgran
EnebærkvistdødEngletrompet
Ørentviste
VæksthusspindemiderEg
Bladlus
Campylomma rovtægen
Viklere
Egegalhvepse
Stor Frostmåler
Bøgefrostmåler
Meldug
Visnesyge (Verticillium)


El
Bladlus
Ellebladbille
Skumcikaden
Bøgefrostmåler
Birkefrøtæger
Skjoldlus
Mosegrise (link)
Mus (link)
Ellerust
Storknoldet Knoldbægersvamp
Nisseskæg


Elm
Elmesyge
Elmebarkbille Bøgefrostmåler
HonningssvampeEnebær
Nåletræspindemider
Cinara stammelus
Musegnav
Mus (link)
Gitterust
Enebærrust - Tjørnerust
Enebærkvistdød


Eranthis
Eranthisbrand


Fersken
Bladlus
Skjoldlus
Håret engtæge
Knopvikler
Lille Frostmåler
Lille Blommebladlus
Pletvingefrugtfluen
Musegnav
Mus (link)
Blommeildporesvamp
Ferskenblæresyge
Gul Monilia
Grå Monilia
Frugtskimmel
Meldug
Penselskimmel
Storknoldet Knoldbægersvamp
Stenfrugttræernes Bakteriekræft


Figen
Figen mosaikvirusFjeldribs
Skivesvamp
Bladlus
Skjoldlus
Væksthusspindemider


Flittiglise Impatiens
Falsk meldug Impatiens
GammauglenFloks
Stængelnematoder
Meldug


Fyrretræ
Nåletræspindemider
Cinara stammelus
Honningssvampe
Viklere
Lille penselspinder
Filtrust


Fuchsia
Bladlus
Skumcikader
Topskud-/skudspidsmider Mellus
Håret engtæge
Væksthusspindemider
Sørgemyg
Trips
Øresnudebille
Musegnav
Mus (link)
Fuchsiarust
Fusarium visnesyge
Gråskimmel
Rodbrand
Storknoldet Knoldbægersvamp


Geoginer/Dahlia
Ørentviste
Snegle
Bladlus

Gran/picea
Sitkabladlus
Nåletræsspindemider
Cinara stammelus
Mosegrise (link)
Bladlus Mus
Mus (link)
Honningssvampe
Phoma


Græsplæner
Stankelben
Gåsebiller
Mosegrise (link)
Muldvarp (link)
Hekseringe
Almindelig Blækhat
Paryk-Blækhat
Mos
Rød Tråd
Slimsvampe
Sneskimmel
Storknoldet Knoldbægersvamp

Gulerod
Gulerodsfluen
Poppelgulerodslus
Knoporm
Mosegrise (link)
Muldvarp (link)
Musegnav
Nematoder
Gulerodscystenematoden
Stængelnematoder
Mus (link)
Rådyr
Storknoldet Knoldbægersvamp
Sort Rodråd gulerod
Rodhalsgaller


Hassel/Corylus
Ellebladbille
Nøddesnudebille
Hasselknopgalmiden
Lille Frostmåler
Stor Frostmåler
Skjoldlus
Bladlus
Gul monilia


Hestekastanje/Aesculus hippocastanum
Kastanje minérmøl
Hestekastanje bakteriekræft


Hindbær
Cikader
Rosencikaden
Hindbærbillen
Hindbærsnudebillen
Bladlus
Lille Frostmåler
Pletvingefrugtfluen
Væksthusspindemider
Rosenskjoldlus
Hindbærstængelsyge
Frugtskimmel
Gråskimmel
Penselskimmel
Rødmarv
Rodhalsgaller


Hosta
Dansk Hosta Selskab


Hortensia
Hortensiaskjoldlus


Hvidløg
Løgminérfluen


Hyld
Hyldebladlus
Pletvingefrugtfluen
Almindelig Fløjlsfod


Hæg
Bladlus
Blommepunge
Blommeildporesvamp


Ildtorn
Lille penselspinder
Ildtorn-minérmøl
Skjoldlus


Jordbær
Fugle (Planteinfo link)
Bladlus
Rosencikaden
Jordbærdværgmider
Jordbærmellus
Hindbærsnudebillen
Snegle
Viklere
 • Jordbærvikler
 • Mellus
  Mosegrise (link)
  Muldvarp (link)
  Rådyr
  Nematoder
  Nematoder (Planteinfo link)
  Nematoder (Planteinfo link)
  Skyggevikler (Planteinfo link)
  Snegle (planteinfo.link)
  Væksthusspindemider
  Spindemider (Planteinfo link)
  Trips (planteinfo link)
  Håret engtæge
  Tæger (Planteinfo link)
  Øresnudebille/væksthussnudebille
  Øresnudebille/væksthussnudebille (Planteinfo link)
  Øresnudebille (link)

  Antracnose (Planteinfo link)
  Gråskimmel
  Frugtskimmel
  Læderråd (Planteinfo link)
  Jordbærmeldug
  Storknoldet knoldbægersvamp
  Meldug (Planteinfo link)
  Purpurplet/brunplet (Planteinfo link)
  Rodfiltsvamp (Planteinfo link)
  Rødmarv
  Jordbærsortråd
  Sortråd (Planteinfo link)
  Visnesyge (Verticillium)
  Visnesyge (Verticillium) (planteinfo link)
  Jordbærøjeplet
  Penselskimmel


  Juleroser
  Julerosebladpletsyge
  "Julerosevirus"


  Kartofler
  Bladlus
  Cikader
  Håret engtæge
  Knoporm
  Musegnav
  Smælderlarver
  Snegle
  Stankelben
  Mus (link)
  Nematoder
  Kartoffelbladpletsyge
  Kartoffelskimmel
  Kartoffelskurv
  Phoma
  Pulverskurv
  Sortbenssyge
  Storknoldet Knoldbægersvamp
  Visnesyge (Verticillium)

  Kejserkrone
  Liljebladbille


  Kastanie
  Kastanie-minérmøl
  Stor Frostmåler
  Rådyr


  Kejserkrone
  Liljebladbille


  Kirsebær
  Bladlus
  Frugttræbladhvepsen
  Rosencikaden
  Musegnav
  Lille Frostmåler
  Stor Frostmåler
  Bøgefrostmåler
  Mus (link)
  Rådyr
  Myrer (link)
  Knopvikler
  Pletvingefrugtfluen
  Birkefrøtæger
  Lille penselspinder
  Cinnobersvamp
  Hvepse (Gedehamse)(link)
  Mosegrise (link)
  Blommeildporesvamp
  Frugtskimmel
  Bitterråd
  Gul Monilia
  Grå Monilia
  Gråskimmel
  Honningssvampe
  kirsebærblaldplet
  Storknoldet Knoldbægersvamp
  Heksekoste
  Penselskimmel
  Visnesyge (Verticillium)
  Stenfrugttræernes Bakteriekræft

  Klematis
  Ørentviste
  Visnesyge


  Kongelys
  Campylomma rovtægen


  Kristtorn
  Kristtornminerflue
  Camelia-skjoldlus  Kryptomeria
  Enebærkvistdød


  Kræge
  Blommepunge
  Lille Blommebladlus
  Stenfrugttræernes Bakteriekræft


  Kvæde (Cydonia)
  Blodlus
  Vildlingsvamp


  Kål
  Blygrå rapssnudebille
  Gammauglen
  Haveugle
  Håret engtæge
  Jordlopper
  Knoporm
  Kålbladlus
  Kålmellus
  Kålfluen
  Kålsommerfugl (kålorm)
  Kålmøl
  Snegle
  Rådyr
  Phoma
  Rodbrand
  Rodhalsgaller

  Laurbær
  Laurbærbladlopper


  Liguster
  Ligustersværmer
  Ligustertrips
  Honningssvampe
  Ligustergrendød/antracnose
  Ligusterbladplet
  Cinnobersvamp
  Storknoldet Knoldbægersvamp


  Liljer
  Liljebladbille
  Bladlus
  Snegle
  Ørentviste
  Storknoldet Knoldbægersvamp


  Lind/Tilia
  Ellebladbille
  lindebladhvepse
  Bladlus
  Stor Frostmåler


  Lærk
  Enebærkvistdød


  Løg
  Agersnegle (Planteinfo link)
  Knoporm
  Løgfluen
  Løgminérfluen
  Nelliketrips (Planteinfo link)
  Nematoder
  Stængelnematoder

  Ørentviste
  Fusarium/visnesyge (Planteinfo link)
  Løgbladgråskimmel (Planteinfo link)
  Løgbladplet (Planteinfo link)
  Løghvidråd (Planteinfo link)
  Gråskimmel
  Løgskimmel
  Løgskimmel (Planteinfo link)
  Sortskimmelsvamp (Planteinfo link)
  Porrerust
  Storknoldet Knoldbægersvamp
  Penselskimmel

  Løvstikke
  Sellerifluen

  Majroe
  Gammauglen
  Jordlopper
  Knoporm
  Kålfluen
  Kålmellus
  Kålmøl
  Rådyr
  Stængelnematoder
  Snegle
  Rodbrand

  Rodhalsgaller
  Majs
  Majsbrand
  Bladlus

  Majshalvmøl

  Mirabel
  Stor Frostmåler
  Bøgefrostmåler
  Blommeildporesvamp
  Blommepunge
  Honningssvampe
  Penselskimmel


  Mynte
  Krydderurtcikade


  Nordmandsgran
  Ædelgran - Gederamsrust
  Knoporm (frøbede)
  Sitkabladlus
  Nåletræspindemider
  Stor Frostmåler
  Ædelgranlus
  Rådyr

  Orkide
  Brunpletsyge (Pseudomonas)
  Sørgemyg
  Bænkebidere
  Nematoder
  Skjoldlus
  Uldlus

  Oregano
  Krydderurtcikade

  Pastinak
  Sellerifluen
  Gulerodsfluen
  Knoporm
  Poppelgulerodslus
  Mosegrise (link)
  Muldvarp (link)
  Musegnav
  Nematoder
  Mus (link)
  Rådyr
  Snegle
  Storknoldet Knoldbægersvamp


  Persille
  Skumcikader
  Gulerodsfluen
  Myrer (link)
  Persillerodlus
  Snegle
  Storknoldet Knoldbægersvamp


  Perikon
  Bladlus
  Væksthusspindemider
  Perikonrust


  Pil
  Bladlus
  Cikader
  Pilegalmider
  Pilebladgalhvepse 1
  Pilebladgalhvepse 2
  Knopvikler
  Skjoldlus
  Honningssvampe
  Frugttræskræft

  Pileskurv

  Poppel
  Bladlus
  Poppel-punggalle-rodlus
  Poppelgulerodslus
  Poppelrust
  Poppelblæresyge

  Porre
  Knoporm
  Løgfluen
  Løgminérfluen
  Porremøl
  Porrerust

  Purløg
  Løgminérfluen
  Porrerust

  Pæon
  Pæongråskimmel

  Pære
  Blodlus
  Frugtskrælvikler
  Grøn æblebladlus
  Æbleknopbladlus
  Hvepse (Gedehamse)(link)
  Lille Frostmåler
  Stor Frostmåler
  Mosegrise (link)
  Myrer (link)
  Pæregalmyg
  Pærebladlopper Pærebladgalmiden
  Ildsot
  Skjoldlus
  Knopvikler
  Æblevikler
  Æblerustmider
  Frugttræspindemider
  Purpurrød fladmide
  Frugttræbladhvepsen
  Rød rovtæge
  Æblesnudebillen
  Cinnobersvamp
  Gul Monilia
  Bitterråd
  Grå Monilia
  Frugtskimmel
  Priksyge
  Pæregitterrust
  Storknoldet Knoldbægersvamp
  Frugttræskræft  Radise
  Kålfluen
  Jordlopper
  Rodbrand
  Snegle

  Ranunkelbusk (Kerria)
  Ranunkelbusk Grendød


  Ribs
  Bladlus
  Frugtskrælvikler
  Lille Frostmåler
  Ribsbredvingemøl
  Stor Frostmåler
  Stikkelsbærhalvmøl
  Pletvingefrugtfluen
  Myrer (link)
  Knopvikler
  Solbærbladhvepse
  Stikkelsbærdræber


  Rhododendron

  Camelia-skjoldlus
  Rododendroncikader
  Tæger på Rhododendron
  Sørgemyg
  Øresnudebille
  Øresnudebille (link)
  Lille penselspinder
  Skadedyr og svampesygdomme (henvisning)
  Honningssvampe
  Bøllesyge
  Cinnobersvamp
  Rododendronsortfilt
  Visnesyge (Verticillium)

  Rodfrugter
  Sellerifluen
  Gulerodsfluen
  Poppelgulerodslus
  Knoporm
  Kålfluen
  Mosegrise (link)
  Muldvarp (link)
  Musegnav
  Mus (link)
  Rådyr
  Smældere
  Snegle
  Ørentviste
  Rodbrand
  Storknoldet Knoldbægersvamp


  Rose
  Bladlus
  Rosenbladlus
  Rosencikader
  Lille rosenbladhveps
  Rosengalhvepse
  Rosenboreren
  Hybenfluen
  Myrer (link)
  Nematoder
  Stor Frostmåler
  Væksthusspindemider
  Trips
  Rådyr
  Viklere
  Stor Rosenvikler
  Ørentviste
  Skjoldlus
  Rosenskjoldlus
  Lille penselspinder
  Cinnobersvamp
  Gråskimmel
  Rosenmeldug
  Rosenstråleplet

  Rosenrust

  Rosenskimmel

  Rodhalsgaller

  Rosmarin
  Krydderurtcikade

  Salat
  Bladlus
  Cikader
  Gammauglen
  Håret engtæge
  Knoporm
  Salarrodlus/Poppel-punggalle-rodlus
  Smældere
  Springhaler
  Rådyr
  Snegle
  Tomatminérfluen
  Birkefrøtæger
  Ørentviste
  Salatskimmel
  Rodbrand
  Visnesyge (Verticillium)
  Storknoldet Knoldbægersvamp


  Salvie
  Krydderurtcikaden


  Selleri
  Sellerifluen
  Snegle
  Gulerodsfluen
  Stængelnematoder


  Slåen/Prunus spinosa
  Skjoldlus
  Slåenspindemøl
  Blommeildporesvamp


  Solbær
  Bladlus
  Løvsnudebille
  Pletvingefrugtfluen
  Ribsbredvingemøl
  Solbærbladgalmyg
  Solbærbladhvepse
  Stikkelsbærhalvmøl
  Øresnudebille
  Myrer (link)
  Solbærknopgalmider
  Væksthusspindemider
  Lille Frostmåler
  Stor Frostmåler
  Bøgefrostmåler
  Knopvikler
  Filtrust
  Gråskimmel
  Stikkelsbærdræber
  Visnesyge (Verticillium)


  Solsikke
  Storknoldet Knoldbægersvamp
  Snegle


  Stedmoderblomst
  Falsk meldug stedmoderblomst
  Meldug


  Stikkelsbær
  Bladlus
  Lille Frostmåler
  Pletvingefrugtfluen
  Ribsbredvingemøl
  Stikkelsbærhalvmøl
  Væksthusspindemider
  Stikkelsbærbladhvepse
  Myrer (link)
  Stikkelsbærdræber


  Stueplanter
  Agurkbladlus
  Bladlus
  Bænkebidere
  Bænkebidere (link)
  Dværgmider
  Mellus
  Myrer (link)
  Nematoder
  Skjoldlus
  Væksthusspindemider
  Sørgemyg
  Springhaler
  Stængelnematoder
  Trips
  Uldlus
  Øresnudebille
  Ørentviste
  Gråskimmel
  Fusarium visnesyge
  Frugtskimmel
  Meldug
  Phoma
  Rodbrand
  Visnesyge (Verticillium)
  Storknoldet Knoldbægersvamp


  Tagetes
  Gammauglen
  Iberisk skovsnegl


  Taks
  Enebærkvistdød


  Timian
  Krydderurtcikade
  Spindemider


  Thuja
  Enebærkvistdød
   

  Tjørn
  Bladlus
  Grøn æblebladlus
  Æbleknopbladlus
  Knopvikler
  Stor Frostmåler
  Skjoldlus
  Frugttræbladhvepsen
  Ildsot
  Rød rovtæge
  Tjørnerust - Enebærrust
  Æblespindemøl, snareorme


  Tomat
  Agurkbladlus
  Bladlus
  Bænkebidere
  Bænkebidere (link)
  Gammauglen
  Haveugle
  Mellus
  Myrer (link)
  Nematoder
  Snegle
  Væksthusspindemider
  Tomatmiden
  Tomatminérfluen
  Trips
  viklere
  Fløjlsplet
  Frugtskimmel
  Gråskimmel
  Fusarium visnesyge
  Kartoffelbladpletsyge
  Kartoffelskimmel
  Tomatmeldug
  Pulverskurv
  Rodbrand
  Visnesyge (Verticillium)
  Penselskimmel
  Storknoldet Knoldbægersvamp


  Tyttebær
  Bøllesyge


  Tulipan
  Tulipangråskimmel  Valnød
  Purpurrød fladmide


  Vin
  Bladgalmider vin
  Pletvingefrugtfluen
  Skjoldlus
  Skudspidsmider
  Meldug
  Gråskimmel
  Rodhalsgaller
  Vinskimmel


  Æble
  Blodlus
  Frugtskrælvikler
  Frugttræbladhvepsen
  Frugttræsspindemider
  Grøn æblebladlus
  Æbleknopbladlus
  Lille Frostmåler
  Knopvikler
  Stor Frostmåler
  Bøgefrostmåler
  Lille penselspinder
  Mosegrise (link)
  Musegnav
  Mus(Link)
  Myrer (link)
  Nøddesnudebille
  Pærebladgalmiden
  Rosencikaden
  Rød rovtæge
  Rød æblebladlus
  Rønnebærmøl
  Rådyr
  Skjoldlus
  Syrehveps
  Æblebladgalmyg
  Æblehvepse
  Æblevikler
  Æblesnudebillen
  Æblespindemøl, snareorme
  Ørentviste
  Æblerustmider
  Rodhalsgaller
  Skjoldlus
  Nematoder
  Honningssvampe
  Ildsot
  Bitterråd
  Blød skold
  Cinnobersvamp
  Frugtskimmel
  Gul Monilia
  Grå Monilia
  Heksekoste
  kræft
  Penselskimmel
  Priksyge
  Storknoldet Knoldbægersvamp
  Æblemeldug
  Æbleskurv

  Frugttræskræft

  Ædelgran
  Knoporm (frøbede)
  Lille penselspinder
  Nåletræspindemider
  Sitkabladlus
  Ædelgranlus
  Stor Frostmåler
  Rådyr
  Enebærkvistdød

  Ærter
  Bladlus
  Bladrandbiller
  Smældere
  Stængelnematoder
  Sørgemyg
  Ærtetrips
  Rådyr
  Knopvikler
  Ærtevikler
  Rodbrand
  Storknoldet Knoldbægersvamp
  Visnesyge (Verticillium)  Opdateret d. 01.07.2024
  Til forsiden